Marketing i prodaja u štampanim medijima

Predavanja će trajati od 9.30. do 17.00 sa jednosatnom pauzom za ručak koji, kao i troškove boravka u hotelu „Balkan“ i troškove puta za učesnike koji nisu iz Beograda, pokrivaju organizatori.


Predavači na seminaru bilće eksperti za marketing, dok će gosti seminara biti i stručnjaci za istraživanje tržišta iz agencije Stratedžik marketing. Program seminara obuhvata terijska i praktična znanja i razmenu iskustava sa gostima seminara. Glavne teme teorijskog dela predavanja biće specifičnosti marketinga i prodaje u medijima u odnosu na ostale delatnosti, bazični pojmovi (produkt, cena, mesto i promocija) i metode (predviđanjenje, kvalifikovanje, istraživanje, prezentacija, pregovaranje i zaključivanje)…Praktični deo seminara obuhvata tendencije i osobenosti tržišta u Srbiji i njihovo poređenje sa tržištima u svetu, izgrađivanje uspešne organizacijske mreže marketinga i prodaje, greške u pristupu klijentu i tržištu, međuzavisnost sadržaja i marketinga, pravila koje su garant uspešnosti (nastup, ponuda, ponašanje, prezentacija…),marketinški pristupi u određenim fazama razvoja novina (kampanje, promocije, PR, odnosi s javnošću…)…


NUNS vas poziva da najkasnije do 23.novembra, na dole navedenu adresu ili telefone, potvrdite učešće na seminaru jer je broj učesnika ograničen. Poželjno je da učesnici seminaru budu zaposleni u merketingu ili novinari koji se već bave ovim poslom.


Kontakt osoba za prijavu je Mirjana Kalinić


Telefon:
011 33 43 255
011 33 42 790


Mejl adresa: nuns.press@ptt.yu

Tagovi

Povezani tekstovi