Masari: Rad Saveta za radiodifuziju presudan za medije

„Od sustinske važnosti je da rad ovog regulatornog tela bude transparentan i nezavisan od bilo kojih politickih snaga i ekonomskih interesa“, rekao je Masari povodom nedavnog izbora Saveta Republičke agencije za radiodifuziju.


Misija OEBS-a je, međutim, izrazila žaljenje što, „uprkos trudu koji je skupstinski Odbor za kulturu i informisanje (Skupštine Srbije) uložio, zakonodavac nije iskoristio mogućnost održavanja javnog razgovora sa kandidatima pre izbora, predviđenu Zakonom o radiodifuziji“.


„U najvažnije nadležnosti i obaveze Saveta za radiodifuziju spadaju strategija o razvoju radiodifuzije, raspisivanje tendera i izdavanje dozvola za emitovanje, nadgledanje rada emitera u Srbiji i dosledna primena Zakona o radiodifuziji. Još jedna presudna uloga koju će Savet odigrati jeste omogućavanje potpune transformacije RTS-a u javni radiodifuzni servis“, ocenio je Masari.


Masari je dodao da Savet za radiodifuziju neće moći da funkcioniše u potpunosti bez najskorijeg formiranja Agencije za telekomunikacije.


„Utoliko više, preporuka Misije OEBS-a Narodnoj skupštini je da se po hitnom postupku ispravi materijalna greška počinjena tokom žrebanja za utvrđivanje dužine mandata članova Saveta“, rekao je Masari.


Misija OEBS-a će nastaviti da „podstiče Vladu Srbije, emitere i zainteresovane strane u preduzimanju reformi u medijskom sektoru“, dodao je šef Misije te organizacije u SCG.

Tagovi

Povezani tekstovi