Mediji moraju da budu odgovorniji

Održan je ovog meseca World Peace Summit 2020, najveći ovogodišnji mirovni samit na svetu, koji je okupio preko tri hiljade učesnika, kako je rečeno, bivših, sadašnjih i budućih svetskih lidera iz čak 170 zemalja.

Posebni značaj na ovom svetskom mirovnom samitu dat je medijima i održana je, kako kažu organizatori, najveća svetska mirovna konferencija za medije World Peace Media Conference.

Urednici uticajnih svetskih medija, predsednici medijskih udruženja, akademska zajednica, komunikacijski eksperti bavili su se ulogom medija u kreiranju saradnje i razvoja u svetu, a posebno u kontekstu problema koje danas imaju mediji.

Nakon uvodnih pozdravnih govora ministra kulture i sporta Koreje Park Jang Vua i gradonačelnika Seula Par Von Suna, na prvom panelu „Stanje medija u svetu i mirovni procesi“ govorio je i prof. dr Predrag Vujović, predsednik P.R.A. agencije.

Vujović je predstavio najnovija istraživanja o stanju u medijima u Evropi i jugoistočnoj Evropi, posebno iz ugla negativnih trendova komercijalizacije, tabloidizacije, rasta govora mržnje, netolerancije, pa čak i diskriminacije i netrpeljivosti.

„Između ostalog, istakao sam rezultate poslednje, istraživanje Evropske federacije novinara“, rekao je Predrag Vujović, „i predstavio sam problem u medi jima: pre svih govor mržnje i netoleranciju prema drugim nacijama, kulturama, religijama, ali i sve veću zavisnost medija od korporacija i političara. Predstavio sam i komunikacijsku strategiju i potrebne aktivnosti usmerene prema najširoj javnosti, ali i akcije prema političarima, kao i sa medijima, koji su spremni da se uključe u aktivnosti koje vode ka saradnji, toleranciji, promociji pozitivnih stavova i razvoju dijaloga prema različitosti. Nedavno su u parlamentima većeg broja evropskih zemalja pokrenuti programi edukacije političara kroz Mindfulness program i zanimljivo je da su se mnoge političke stranke u Evropi odučile da slede ove programe. Pored političara, mediji su najznačajniji u kreiranju tolerancije i saradnje. Mediji kreiraju stavove svoje publike i javnog mnjenja i zato moraju imati mnogo veći stepen odgovornosti i poštovanja profesionalnih standarda, nego što ga imaju danas“.

U okviru World Peace Media Conference formirana je i nova svetska asocijacija medija za mir (International Media Association for Peace), koja će imati za cilj da promoviše i pokreće mirovne akcije, posebno u područjima država i politika koje su u konfliktima.

Tagovi

Povezani tekstovi