Milojević: Sudovi da se otvore za medije, osnovno pravo javnosti je na informaciju

„Javnost treba da ima pristup informacijama i procesu, načinu donošenja sudskih odluka“, rekao je Milojević, u pauzi skupa posvećenog strategiji razvoja pravosuđa za period 2019. – 2024. godine.

On je naglasio da sudije moraju biti otvorenije prema medijima, jer su „u funkciji građana i njihovih prava“, a jedno od osnovih je „pravo građanina da zna“.

Prema njegovim rečima, „zatvorenost“ sudija, zbog bojazni da će ih neko „prozvati i komentarisati negativno njihov rad“, stvara nepoverenje kod građana u pravosuđe.

Govoreći o predstojećim ustavnim promenama, Milojević je rekao da pavosuđe očekuje „jačanje nezavisnosti i samostalnosti“.

On je rekao kako očekuje i da se o najavljenoj promeni Ustava, u delu posvećenom pravosuđu, vodi dinamična i intezivna javna rasprava i razmena mišljenja.

Ministarka Nela Kuburović je naglasila da je jedan od izazova u predstojećem periodu ustavna reforma, dodajući da će je pratiti i set zakonodavnih aktivnosti, čiji je cilj da se usaglase sa budućim ustavnim izmenama.

Za sadašnji Ustav je rekla da u pojedinim važnim odredbama nije u skladu sa evropskim standardima i da će se kod donošenja novog uvažiti preporuke iz izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije.

Direktor USAID programa u Srbiji Majk de la Rosa je podsetio na pomoć koju ta organizacija pruža Srbiji u sprovođenju opsežnih reformi u praosuđu.

„Put Srbije vezan je za vladavinu prava“, rekao je on, i naglasio da je dobro pravosuđe „ moderno, efikasno i jednako za sve“.

Tagovi

Povezani tekstovi