Mladima najpotrebnija praksa

Kao jedno od rešenja učesnici okruglog stola o studijima novinarstva na fakultetima, koji je održan juče u hotelu M u Beogradu, preporučuju veću raznovrsnost studijskih programa na različitim fakultetima čiji broj raste.
Jovanka Matić iz Instituta društvenih nauka upoznala je učesnike okruglog stola sa istraživanjem „Univerzitetsko obrazovanje novinara u Srbiji“, na kojem su bili angažovani Centar za profesionalizaciju medija, Institut društvenih nauka i Fond za otvoreno društvo.
– Novinarstvo se studira na devet fakulteta i tri isturena odeljenja u šest gradova Srbije. Ipak, kvalitet nastave nije poboljšan. Na primer, osim Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, nijedan nema specijalističke studije novinarstva – naglasila je Matić.
Budući da se novinarstvo do pre nekoliko godina izučavalo samo na Fakultetu političkih nauka, kao suštinsku novinu i pomak Matić ističe to što se sada studije novinarstva stavljaju i u neke druge teorijske okvire koji nisu političke prirode. Kada je reč o zastupljenosti različitih kurseva u studijskom programu novinarstva ona kao jedan od osnovnih problema navodi disproporciju između teorijskih, odnosno opšteobrazovnih predmeta i praktičnih kurseva.
Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski smatra da studijama novinarstva u Srbiji nedostaju „materijalni preduslovi i konsenzus o tome šta želimo od edukacije novinara“. Svi učesnici okruglog stola saglasni su s tim da se akcenat s teorijskog mora staviti na praktičan aspekt obrazovanja novinara.


I. Živanović

Tagovi

Povezani tekstovi