NA TV NS USKORO MANJINSKI PROGRAMSKI SAVET

U saopštenju iz Izvršnog veća navodi se da je na jučerašnjem sastanku pokrajinskog premijera sa predstavnicima manjinskih nacionalnih saveta dogovoreno i da se u saradnji sa nacionalnim zajednicama osnuje programski savet koji će zastupati interese gledaoca i slušaoca manjinskih zajednica, te razmatrati programsku koncepciju RTV Novi Sad u domenu poštovanja opštih programskih standarda koji se odnose na proizvodnju i emitovanje programa namenjenih manjinama.
“Ti standardi treba da obezbeđuju zadovoljavanje potreba svih građana za programskim sadržajima kojima se izražava njihov kulturni identitet i omogućava da određene programe prate na svom maternjem jeziku i pismu”, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je Pajtić tom prilikom istakao da se smanjenje broja zaposlenih u RTV NS ne može odnositi na redakcije nacionalnih manjina, ukoliko bi to uticalo na smanjivanje dostignutog nivoa prava na javno informisanje.
“Naše čvrsto opredeljenje je da uđemo u Evropsku uniju i zato treba da obezbedimo evropske standarde koji se odnose na ostvarivanje prava nacionalnih manjina u našoj zemlji”, kazao je Pajtić.

Tagovi

Povezani tekstovi