Najbolji rad iz oblasti samozapošljavanja i mikrofinansiranja

Po dva najuspešnija rada u četiri kategorije, a to su štampa, TV, radio i specijalizovani mediji, biće nagrađena s 200 evra, za prvo mesto, a plaketom i objavljivanjem rada u publikacijama Međunarodne organizacije rada ili drugim internacionalnim izdanjima za prvo i drugo mesto. Konkurs je otvoren do 25. januara 2006, a uručenje nagrada predviđeno je za 1. februar 2006. u prostorijama NUNS-a, Resavska 28, II sprat, Beograd.


Nagrade se dodeljuju isključivo za radove na temu samozapošljavanja i samofinansiranja, u kategorijama štampa, TV, radio i specijalizovani mediji. U izbor ulaze sve novinarske forme, dakle izveštaj, intervju, članak, reportaža… Radovi moraju zadovoljiti i uslov da su objavljeni ili emitovani u periodu od 15. januara 2005. do 15. januara 2006. Autor mora biti jasno naznačen na kopiji teksta ili u najavi, odnosno odjavi radio i TV priloga, u suprotnom dostaviti potvrdu redakcije o autoru i vremenu kada je materijal štampan ili emitovan.


Prijavu na konkurs može poslati redakcija ili pojedinac ili dostaviti poštom na adresu NUNS-a, s naznakom za konkurs, na adresu NUNS, Resavska 28, II sprat, 11000 Beograd.


Prijava, tekst pisan na kompjuteru u A4 formatu, treba da sadrži podatke o autoru, odnosno ime, prezime, redakciju, kontakt-telefon, e-mail i adresa, i podatke o vremenu i mestu štampanja ili emitovanja.


Prijave se primaju do 25. januara 2006. u 16.00, s tim što se računa vreme prijema, a ne slanja.


Forma prijave:
-za štampu: kopija teksta
-za TV: DVD ili SVHS snimak
-za radio: MP3 snimak ili audio kaseta


Kontakt telefon i osoba za dodatne informacije:
Dijana Ivanović, 011 3342 225, 011 3342 790, dijanaivanovic@yahoo.com.

Tagovi

Povezani tekstovi