Najpre revizija imovine, pa prodaja akcija

 Predsednik Odbora Nikola Novaković u uvodnom izlaganju konstatovao je da se iz upisa kapitala kompanije Novosti, najpre u registar Trgovinskog suda a zatim i u Centralni registar, ne vidi ko je i na koji način vršio procenu i upis kapitala. Prema poslednjem upisu u Centralni registar, jedna akcija Novosti vredi 14.336 dinara, upisano je 6.739 akcija od čega je u vlasništvu državne zajednice 29,51 odsto dok je ostatak u rukama 431 malog akcionara.
Milorad Vučelić (SPS) i poslanici SRS tvrde da postupak upisivanja kapitala Novosti nije urađen po zakonu ali je te tvrdnje demantovala Vida Uzelac, direktor Centralnog registra, rekavši da su svi dokumenti na osnovu kojih je upisan kapital Novosti ispravni. Ona je dodala da je Knjigu akcionara pod punom odgovornošću predao direktor Novosti Manojlo Vukotić i da je konstatovano da Državna zajednica SCG ima oko 29 odsto akcija u Novostima.Predstavnik Državne zajednice u kompaniji Novosti Jelica Filipović odbacila je mogućnost da je Republika Srbija vlasnik državnog kapitala u Novostima navodeći kao primer odluku od 3. marta 2000. godine kada su Novosti pripojene SJU Borba i postale državno vlasništvo. Ona je podsetila da su osnivačka prava Državne zajednice u Novostima, posle ponovnog izdvajanja iz SJU Borba, utvrđena Sporazumom članica Državne zajednice od 1. februara ove godine i Protokolom o sprovođenju sporazuma.Ljiljana Nestorović (SDP) izjavila je da je na sastanku u Vladi 28. februara 2005. godine odlučeno da se pre prodaje udela u Novostima sačeka donošenje neophodnih zakona, da se poštuje Sporazum prema kojem Državna zajednica treba da pokrene inicijativu prema Srbiji i Crnoj Gori za prodaju, kao i da prodaja akcija Novosti treba da bude obavljena putem tendera.
Ministar privrede Predrag Bubalo ponovio je stav iznet na sastanku sa malim akcionarima održanom pre tri dana da je potrebno sačekati donošenje novih zakona koji regulišu tržište kapitala, objediniti akcije svih akcionara i prodati ih putem tendera. Bubalo je ponovio da se zalaže za ubrzanu privatizaciju ali je podsetio da je 1998. godine državni kapital u Novostima iznosio 22,68 odsto a 1999. godine 23,76 odsto.
– Prema rešenju Trgovinskog suda iz 2002. godine taj kapital činio je 29,52 odsto kompanije Novosti a u Centralni registar je 2004. godine upisano 36,66 odsto od čega Akcijski fond nije imao nijedan procenat što je prva velika nelogičnost – rekao je Bubalo.
Prema oceni Milka Štimca, predsednika Komisije za hartije od vrednosti, podaci iz Centralnog registra su validni dok se ne dokaže suprotno. On je naglasio da je dilema koju Komisija ima vezana za pitanje karaktera Državne zajednice, da li je konfederacija ili federacija, na osnovu čega će biti utvrđeno da li može i na koji način da prodaje imovinu.
Direktor Novosti Manojlo Vukotić tražio je da akcije Novosti ne budu prodate i da Republika preuzme vlasništvo nad državnim kapitalom u Novostima, Borbi i Štampariji, kao i nad zgradom Borbe. Takođe, on je zatražio da se razgraniče imovinsko – pravni odnosi između Srbije i Državne zajednice, kao i da bude urađen deobni bilans tri kompanije koje su nastale iz SJU Borba a zatim obavi procena vrednosti kapitala Novosti. Vukotić je ocenio da je SJU Borba „stvorena nezakonito i da Savet ministara SCG vuče svoja osnivačka prava iz te kvazi-državne institucije, kao i da je odnos vlasništva u Novostima (70 odsto prema 30 odsto) plod političke odluke“. On je zaključio da su i Sporazum i Protokol u suprotnosti sa zaključcima Vlade Srbije prema kojim do donošenja odgovarajućih akata Savet ministara ne može da se raspolaže imovinom na teritoriji Srbije.


I. Radak

Tagovi

Povezani tekstovi