Niko nije iznad zakona

Ovo se, između ostalog, kaže u zvaničnom saopštenju Republičke radiodifuzne agencije, izdatom posle tvrdnji glavnog urednika B 92 na skupu „Mediji u kriznim situacijama“, održanom prošle nedelje u Beogradu. U saopštenju Republičke radiodifuzne agencije dalje piše da to što je Veran Matić rekao da je „čuo kako se o tome razgovaralo na sednici Saveta“, svedoči o nameri rukovodstva B 92 da sebe same profitabilno proglasi za nevine političke žrtve, a Savet RRA za dežurnog političkog krivca.
„Svojom izjavom Matić hoće sebe unapred da abolira od svake mogućnosti za pripisivanje bilo kakve javne odgovornosti, oduzme ingerencije i ućutka RRA, a program B 92 pretvori u vrhunski kriterijum istine i objektivnosti“, kaže se dalje u saopštenju. „Da je rukovodstvo B 92 htelo da se obavesti o sadržaju sednice Saveta, moglo je od Stručne službe Republičke radiodifuzne agencije da dobije zvanične zaključke Saveta, koji su ionako javnosti prezentovani u vidu saopštenja.““Iznad Zakona nije niko, pa ni samozvana žrtva svih režima u poslednjih dvadeset godina Veran Matić. Niko nema pravo da obmanjuje javnost, pa ni B 92. Niko ne može ni da protivzakonitim pritiscima spreči Republičku radio-difuznu agenciju u obavljanju Zakonom propisane delatnosti, a to je nadzor nad radom emitera, u koje spada i B 92. A da li će B 92 izgubiti dozvolu, to zavisi samo od zakona.“

Tagovi

Povezani tekstovi