Novinarima potrebna zaštitna oprema, zaštita komunikacije i pravna podrška

Početkom aprila 2020, Nezavisno udruženje novinara Srbije sprovelo je među svojim članovima anketu koja je imala za cilj da utvrdi potrebe novinara za nesmetano obavljanje novinarskog posla, kao i najveće prepreke u njihovom radu tokom trajanja vanrednog stanja. U online anketi je učestvovalo 228 novinara iz cele Srbije.

Da bi nesmetano obavljali svoj posao u ovom trenutku, novinarima je urgentno potrebna zaštitna oprema. Za obezbeđenje rukavica, maski i dezinfikacionih sredstava opredelilo se gotovo 58% ispitanika. Potom, novinarima je pomoć potrebna u osiguravanju digitalne komunikacije (33,9% ) pa slede, pravna pomoć i podrška ( 28,4%) i psihološka pomoć (8,7%).

Ekonomska nesigurnost je najveći problem koji su novinari uočili tokom trajanja vanrednog stanja. Najviše anketiranih je izrazilo bojazan da će im nedostajati novčana sredstava za nesmetani život i rad, potom slede logistički problemi: nemogućnost korisćenja gradskog i međugradskog prevoza za obavljanje redovnog posla, nedovoljan broj akreditacija za slobodno kretanje tokom trajanja policijskog časa , pa čak i nedovoljna tolereancija kolega pri radu pod pritiskom.

U isto vreme najveći problem za obavljanje novinarskog posla tokom vanrednog stanja, predstavlja zatvorenost institucija za pružanje relevantnih informacija. Gotovo dve trećine ispitanika se odlučilo da ovaj odgovor postave kao glavnu prepreku za kvalitetno obavljanje posla. Slede nepostojanje dovoljnog broja dozvola za rad tokom zabrane kretanja (37,6%), a potom slede zloupotrebe ovlašćenja od strane određenih organa vlasti (23,3%). Institucije sa kojima novinari imaju problema u komunikaciji su pre svega, bolnice, potom krizni štabovi lokalnih samouprava. 

Takođe, kao problem novinari su naveli nedovoljan broj stručnih izvora i informacija koje ne potiču od strane vlasti. Napominjemo da u momentu sprovođenja ankete nije bila na snazi odluka Vlade da se konferncije za novinare Kriznog štaba odvijaju bez prisustva novinara, tako da će novinarska i medijska udruženja u narednim danima proveriti kako je ova odluka uticala na rad medija i informisanje građana u javnom intersu.

Tagovi

Povezani tekstovi