Novinarski kodeks NUNS-a

Dužnost novinara je da sledi profesionalne standarde, da brani načela slobode informisanja, štiti pravo na informaciju i bori se z aslobodno traženje, primanje i širenje informacija, neki su od principa Novinarskog kodeksa Nezavisnog udruženja novinara Srbije.


Principi i načela Kodeksa, koji je predstavljen 20. januara na konferenciji za štampu u Medija centru, propisuju dužnost novinara da iznosi istinitu, proverenu, celovitu i blagovremenu informaciju i navodi izvor, ali da zadrži pravo da ga ne otkrije.


Novinar je dužan i da se bori protiv iskrivljavanja činjenica i cenzure, da ispravi svaku netačnost koja nanosi štetu, kao i da ne iznosi informacije koje vređaju privatnost.


Novinar treba da odbije privilegije koje mogu da utiču na nezavisno obavljanje njegovog posla, a podatke o etničkoj, rasnoj i verskoj pripadnosti ne sme koristiti za diskriminaciju, propisuje Kodeks.


Novinar treba da odbije privilegije koje mogu da utiču na nezavisno obavljanje njegovog posla, a podatke o etničkoj rasnoj i verskoj pripadnosti ne sme koristiti za diskriminaciju, propisuje Kodeks.


Prestavljajući Kodeks, koji je odštampan i na engleskom i jezicima tri najbrojnije nacionalne manjine u Srbiji – mađarskom, romskom i albanskom jeziku, predsednik NUNS-a Nebojša Bugarinović istakao je da taj dokument posebno naglašava “poštovanje različitosti kao najvećeg bogatstva Srbije”.


Na pitanje kako da taj kodeks postane obavezujući za sve novinare, predsednik NUNS-a je odgovorio da to nije moguće do usvajanja jedinstvenog kodeksa NUNS-a, Udruženja novinara Srbije i onih novinara koji nisu članovi nijednog udruženja.


Kodeks NUNS-a propisuje i odnos novinara prema činjenicama, vlastima, načinu pisanja o nasilnim konfliktima i odnos prema vlasnicima i urednicima.


Između ostalog, Kodeksom se propisuje da novinar odbiju naloge i zahteve urednika koji se kose s osnovnim pravilima profesije, a kao grube povrede Kodeksa označeni su zahtevi urednika da novinari slede volju i interes vlasnika medija.

Tagovi

Povezani tekstovi