Novine koje čitaju najuticajniji ljudi u zemlji

Kako čitaoci vide dnevne novine


„Politika” je list sa analitičkim tekstovima, za nju pišu najugledniji autori, ima tradiciju čitanja u porodici, nema jasno profilisanu političku orijentaciju, njena naslovna strana je sofisticirana i uliva poverenje u sadržaj, a namenjena je zrelijim i obrazovanim ljudima – pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja agencije „Stratedžik marketing”.


 „Stratedžik marketing” je sproveo istraživanje o čitanosti dnevnih novina u Srbiji, kupovnim navikama čitalaca, kao i percepciji sadržaja najvažnijih dnevnih novina i rezultati su pokazali da je imidž „Politike” jasno profilisan.


Čitaoci „Politike” najredovnije prate dnevnu štampu, najviše vremena provode u čitanju novina i najlojalniji su.


Dnevne novine svakog dana čita 49 odsto ispitivane ciljne populacije. Kod „Politike” taj procenat iznosi 66 odsto, znatno više nego kod „Blica” (58 odsto) i „Večernjih novosti” (47 odsto). Od ukupne ciljne populacije „Politiku” je bar nekada prelistalo 71 odsto ispitanika, dok je procenat onih koji su u rukama imali „Blic” i „Večernje novosti” nešto viši.


Odgovarajući na pitanja, ispitanici su rekli da „Politiku” čitaju u proseku 59 minuta dnevno, što je znatno duže od vremena posvećenog čitanju drugih dnevnih novina. Vreme provedeno uz „Politiku” vikendom je još duže – čak 36 odsto čitalaca našeg lista navodi da je subotom i nedeljom uz njega duže od sat vremena. Radnim danima „Večernje novosti”, „Blic”, „Pres” i „Kurir” najčešće se čitaju od 20 do 30 minuta, dok je vikendom to vreme nešto duže.


Čitalačka publika u Srbiji je lojalna – čak 79 odsto ispitanika navodi da unapred zna koje će novine kupiti, dok je kod „Politike” taj procenat čak 91 odsto.


Politički imidž dnevnih novina


„Politika” se čita najpažljivije. Svih 78 odsto čitalaca „Politike” odgovara da članke i rubrike koji ih zanimaju pažljivo pročitaju, dok je onih koji samo prelistaju, pročitaju naslove i pregledaju fotografije svega tri odsto.


„Politika” se najčešće kupuje petkom i nedeljom, „Blic” i „Večernje novosti” petkom, dok je frekvencija kupovanja „Presa” i „Kurira” ravnomerno raspoređena svim danima u nedelji.


 „Večernje novosti” čitaoci ocenjuju kao objektivne i novine koje imaju zanimljive i atraktivne dodatke. „Blic” se percipira kao list za mlađe, aktivne ljude i pruža kratke i jasne informacije, dok se „Pres” opaža kao list sa atraktivnim fotografijama.


Šta zameraju „Politici” čitaoci koji je ne kupuju svakodnevno? Samo 29 odsto njih smatra da treba izmeniti nešto u sadržaju lista, a još manje, deset odsto ispitanih, zamera joj na manjku objektivnosti. Skoro četiri petine nema zamerki na njen izgled, a preostalih 22 odsto mogućnost za unapređenje najčešće vidi u većem broju fotografija. Dodatke „Politike” povoljno ocenjuje 89 odsto onih koji ne kupuju „Politiku”.


U delu istraživanja koji je posvećen cenovnoj osetljivosti, 73 odsto ispitanika navodi da cena nije presudna prilikom donošenja odluke o kupovini novina. Kao novine za koje vredi dati više novca jer više i vrede ispitanici ističu „Politiku” i „Večernje novosti”. Cena „Blica” je ocenjena kao najpovoljnija u odnosu na kvalitet, cena „Presa” odgovara onome što te novine pružaju, dok se „Kurir”, „Alo” i „Gazeta” percipiraju kao jeftini.


Istraživanje je realizovano u periodu od 18. do 20. juna telefonskom anketom na uzorku od 828 ispitanika, starijih od 24 godine sa najmanje završenom srednjom školom, koji žive u urbanim naseljima na teritoriji Srbije bez Kosova, i koji čitaju dnevne novine.


T. D.

Tagovi

Povezani tekstovi