NUNS: Nagrada za istraživačko novinarstvo

Uslovi prijave:


Prijavu na konkurs može poslati redakcija ili pojedinac, član NUNS.


U izbor ulaze sve novinarske forme: izveštaj, intervju, članak, reportaža…


Radovi koji se prijavljuju na konkurs moraju biti objavljeni ili emitovani u periodu od 21.aprila 2005. godine do 21.aprila 2006. godine.


 


Forma prijave:


Prijava bi trebalo da sadrži podatke o autoru ( ime, prezime, redakcija, kontakt telefon, e-mail ili adresa), mestu i vremenu štampanja ili emitovanja, predlagaču, kao i kratak osvrt na rad kandidata u poslednjih godinu dana. Od prvog dana otvaranja konkursa na sajtu www.nuns.org.yu biće postavljen obrazac prijave. Prijava može da sadrži maksimalno dva teksta ili priloga jednog autora.


 


Za prijavu kandidata iz štampanih medija važno je da se na fotokopiji ili skeniranom tekstu jasno vidi logo novine, potpis autora  i datum objavljivanja.


 


Forma prijave za TV je DVD ili SVHS snimak, a za radio MP3 snimak ili audio kaseta.


 


Uz prijavu za TV i radio prilog, potrebno je poslati i potvrdu redakcije, potpisanu od strane urednika ili direktora, kada je i gde prilog emitovan.


 


Prijave, sa naznakom „za konkurs“ slati na adresu: Nezavisno udruženje novinara Srbije, Resavska 28, II sprat, 11 000 Beograd, na e-mail:nuns.administra@ptt.yu ili doneti lično.


 


Sve ostale informacije o konkursu i uslovima prijave mogu se dobiti na telefone: 011 3342-255, 011 3342-790 ili mejl nuns.administra@ptt.yu.

Tagovi

Povezani tekstovi