Obaveštenje o Skupštini i članarini

Svi članovi NUNS-a biće formalno, mejlom ili poštom, informisani o detaljima Skupštine. Zato pozivamo članstvo da, ukoliko su se kontakt podaci promenili, blagovremeno jave sekretarijatu NUNS-a.


S obzirom da će se na Skupštini 11.marta birati novo rukovodstvo NUNS-a i to Predsednik, Izvršni odbor (deset članova), Nadzorni odbor (pet članova), Sud časti (pet članova) i Komisija za prijem novih članova (pet članova), molimo članove da, radi efikasnijeg rada sednice, kandidature za organe NUNS-a š alju na mejl nuns.administra@ptt.yu ili poštom na adresu: Resavska 28, II sprat, 11 000 Beograd.


Pravo predlaganja kandidata ima svaki član NUNS-a, a jedan kandidat ne može biti istovremeno predlagan za dva organa NUNS-a. Predlog kandidature trebalo bi da sadrži ime, prezime, podatke o trenutnom angažmanu i naznačen organ NUNS-a za koji se predlaže. Poželjno je, ali nije obavezno, i kratko obrazloženje razloga kandidature. Kandidat mora biti unapred upoznat i saglasan sa činjenicom da će biti preložen.


Molimo vas da, ukoliko predloge šaljete poštom, prispeće proverite telefonom. U slučaju da šaljete mejlom, dobićete odgovor o prijemu.


Na istoj sednici, Izvršni odbor NUNS-a, doneo je odluku i da se iznos za godišnju članarinu, koja je do sada iznosila 800 dinara, podigne na 1000 dinara. Inače, NUNS od ove godine ima nove, redizajnirane, jednogodišnje članske karte.

Tagovi

Povezani tekstovi