Obaveštenje o Skupštini

Poštovani članovi NUNS, 


Kako ste već obavešteni na ovom mestu, a i lično, mejlom ili poštom, redovna izborna Skupština Nezavisnog udruženja novinara Srbije održaće se 11. marta 2006. godine u 11.00 u Medija centru (Milentija Popovića 9, Sava Centar, Beograd).


Izvršni odbor NUNS za ovu sednicu predložio je sledeći Dnevni red:
1. Predstavljanje izveštaja o radu NUNS-a u mandatu 2004-2006
2. Glasanje za izbor novog rukovodstva NUNS-a u mandatu 2006-2008
3. Rasprava o izveštaju o radu NUNS-a u madatu 2004-2006
4. Usvajanje izmena Statuta NUNS-a
5. Predstavljanje Kodeksa novinara Srbije
6. Razno


Radi efikasnog rada Skupštine skrećemo vam pažnju na sledeće činjenice:


-Svi članovi NUNS imaju mogućnost da predlažu i budu predloženi kao kandidati za organe NUNS. Broj predloga nije ograničen, a oni kandidati koji dobiju najviše glasova biće izabrani u Izvršni odbor (deset članova), Nadzorni odbor (pet članova), Sud časti (pet članova) i Komisiju za prijem novih članova (pet članova). Isti kandidat ne može biti predlagan za dva organa NUNS- istovremeno.


Molimo vas da predloge  šaljete na mejl nuns.administra@ptt.yu ili poštom na adresu: Resavska 28, II sprat, 11 000 Beograd. Ukoliko predloge šaljete poštom, prispeće proverite telefonom. U slučaju da šaljete mejlom, dobićete odgovor o prijemu.


– Aktuelni Statut NUNS, Predlog izmena Statuta NUNS i komparativni prikaz ova dva dokumenta možete pogledati u dodatku ovom obaveštenju. Molimo vas da posebnu pažnju obratite na poslednji navedeni dokument jer sadrži objašnjenja predloženih izmena, kao i da pre Skupštine pogledate ove dokumente i, ukoliko imate, sugestije i predloge pošaljete na gore navedene adrese. Najvažnije odredbe  Predloga izmana Statuta biće predstavljene na Skupštini gde ćete na dodatna, eventualna, pitanja moći da dobijete odgovor od advokata Vladana Simeunovića uz čiju konsultaciju je Izvršni odbor usvojio predložene izmene.


-U dodatku ovom obaveštenju možete naći i nacrt Kodeksa novinara Srbije o kome će biti reči na Skupštini. Nacrt Kodeksa usaglasila su dva udruženja, NUNS i UNS, i nakon predstavaljanja na Skupštini, planirano je organizovanje niza okruglih stolova i radnih sastanaka na kojima će biti predstavljen urednicima medija, novinarima, medijskim asocijacijama i udruženjima, zainteresovanoj javnosti… 


U organizacionom smislu, za uspešno održavanje Skupštine bitne su još dve stvari: 


Obnova članskih karata  –  oni članovi NUNS-a koji to već nisu učinili, moći će da, na dan održavanja Skupštine, plate članarinu za 2006.godinu. Članarina iznosi 1000 dinara, a za izdavanje članske karte, s obzirom da su stare istekle i da NUNS sada ima nove, redizajnirane članske, neophodna je  jedna fotografija veličine za ličnu kartu (može i iz stare članske), kao i broj lične karte. Za obnovu članarine ne uzima se u obzir da li je plaćena za prošlu godinu.


Putni troškovi –  članovima NUNS koji nisu iz Beograda za dolazak na Skupštinu biće isplaćeni putni troškovi u visini cene autobuske karte. Molimo Vas da kartu sačuvate.


Vidimo se na Skupštini.
Srdačno,
Sekretarijat NUNS

Tagovi

Povezani tekstovi