Objavljen oglas za članove Upravnog odbora RTS-a

Potpredsednik Saveta RRA Aleksandar Vasić rekao je RTS-u da je bio upoznat sa objavljivanjem oglasa u današnjoj „Politici“ i da nije nužno da članovi Saveta budu upoznati sa odlukom o objavljivanju javnog poziva jer „nikakva odluka o imenovanju ili razrešenju nije doneta“.


„Nije obavezno da se odluka o raspisivanju javnog poziva donosi na sednicama saveta RRA“, rekao je Vasić i dodao da ne zna koji su još članovi Saveta bili upoznati sa odlukom da se objavi javni poziv.


Član Saveta RRA Svetozar Stojanović rekao je RTS-u da nije upoznat sa odlukom o objavljivanju oglasa i da je iznenađen, jer na poslednjoj sednici Saveta pre nekoliko nedelja nije bilo reči o promeni UO RTS-a.


U današnjoj „Politici“, u dodatku „Posao“, RRA je u formi oglasa objavila javni poziv za predlaganje kandidata za članove UO RTS-a, a poziv je potpisao predsednik Saveta RRA Nenad Cekić.


Vasić je rekao da postoji neažurnost u naplati RTV pretplate koja je zakonski obavezna, i da je oglas „priprema sednice na kojoj će se o tome raspravljati“.


„Javni poziv je objavljen i postojaće spisak kandidata u slučaju da Savet odluči da UO RTS-a treba dopuniti ljudima koji su spremni da ažurno naplate pretplatu koja je zakonska obaveza“, rekao je Vasić i dodao da je javni poziv unapred raspisan „da se ne bi stvarao vakuum u kojem nema dela UO RTS-a ili čitavog odbora“.


UO RTS-a je na današnjoj sednici ocenio kao skandalozno objavljivanje javnog poziva za predlaganje novih članova tog tela jer starom odboru nije istekao mandat i nije razrešen, i izrazio očekivanje da će Savet RRA to raspraviti i o tome obavestiti RTS i javnost.


„Upravni odbor RTS-a je dostavio Savetu RRA traženi izveštaj o problemima naplate pretplate i merama koje je odbor preduzeo u predviđenom roku“, rekao je predsednik UO RTS-a Nikša Stipčević RTS-u.


Dodao je da odbor smatra skandaloznim pokretanje procedure izbora novog UO „dok postoji stari kojem nije istekao mandat i koji nije razrešen“.


„Očekujemo da će Savet RRA raspraviti ovaj incident i o tome obavestiti RTS i javnost“, rekao je Stipčević.

Tagovi

Povezani tekstovi