Oči i uši grada

Hoće li Niška televizija i zvanično postati regionalni javni servis – to je pitanje na koje u ovom času nema pouzdanog odgovora. Dilemu bi trebalo da na prolećnoj sednici razreše poslanici Republičke skupštine pred kojima će se naći inicijativa, koju je potpisalo više od 33.000 građana juga Srbije koji smatraju da ovaj deo zemlje zaslužuje da ima regionalni javni servis.
– Naša privatizacija je zaustavljena i odložena za šest meseci, u okviru kojih nadležna republička tela treba da razmotre inicijativu građana, političkih stranaka, pa i same Skupštine grada Niša o prerastanju ove televizije u javni medijski servis – objašnjava Slaviša Popović, direktor JP Niška televizija. – Sama ta činjenica da je privatizacija odložena, pokazuje nam da nismo grešili kada smo tokom dve prethodne godine ukazivali na to da nešto ne valja u modelu informisanja u Srbiji. O tome svedoči i činjenica da je kroz Zakon o glavnom gradu dozvoljeno da Studio B ostane servis građana i da ne pređe u ruke privatnika. Smatramo da svi veći gradski, regionalni centri moraju dobiti mogućnost da imaju svoje medijske javne servise. O načinu njihove organizacije treba da odluče poslanici republičke skupštine.
JP Niška televizija osnovana je 1995. godine, a svoj program emituje od 11. januara 1996. Redovna delatnost preduzeća finansira se iz priliva, koji se ostvari prodajom reklamnih i oglasnih poruka, produkcijskim uslugama, ugovornim informisanjem i realizacijom kompleksnih TV projekata. Iz budžeta Grada obezbeđuju se nedostajuća sredstva za finansiranje programskih aktivnosti preduzeća i nabavka opreme.
Prošle godine NTV je imala prihod od 52,2 miliona dinara i rashod od oko 57 miliona, što znači da je firma bila u minusu za oko 4,8 miliona dinara.
Najveću vrednost firme čini stotinu zaposlenih, kao i moderna studijska i emisiona oprema. Od građevinskih objekata na nju se knjigovodstveno vodi samo kućica na Kameničkom visu kod Niša, u kojoj je smešten predajnik. Preduzeće planira da u ovoj godini u nabavku opreme investira oko 14 miliona dinara.
– Dalja modernizacija opreme i aktivnosti na transformaciji u regionalni javni servis predstavljaju dva osnovna zadatka televizije u ovoj godini – ističe direktor Popović. – Niška televizija mora da predstavlja „oči i uši“ Nišlija i da objektivno izveštava građane ovog dela Srbije. Ako se to želi, onda je normalno da u prvom planu ne može biti profitabilnost, već kvalitet i raznovrsnost programa. A da bi to tako bilo, ne može se dopustiti da o programu odlučuju privatnici.
U Niškoj televiziji ističu da i u zapadnoj Evropi, pre svega u Nemačkoj i Sloveniji, postoje regionalni javni servisi, te da je to put kojim i ova televizija, ali i ukupna medijska scena Srbije, treba da se kreću.

Tagovi

Povezani tekstovi