Održan sastanak predstavnika NUNS-a sa predstavnicima Višeg i javnog tužilaštva i Tužilaštva za visokotehnološki kriminal u Beogradu

Izvor:NUNS
Izvor:NUNS

Predstavnici NUNS-a održali su sastanak sa predstavnicima Višeg javnog tužilaštva i Posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal Beogradu 3. februara 2023. godine. 

 

 

Na sastanku su predstavnici NUNS-a predstavili rezultate istraživanja „Iskustvo i percepcije novinara o transparentnosti pravosuđa u Srbiji” koji pokazuju da je komunikacija i razumevanje između novinara i pravosuđa na niskom nivou. Sastanku su prisustvovali: prvi zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Miodrag Marković, rukovodilac Odeljenja za opšti kriminal u VJT u Beogradu, Lazar Lazović, savetnica za odnose sa javnošću u VJT u Beogradu, Maja Ljubičanović, zamenik javnog tužioca u Posebnom tužilaštvu za visokotehnoloski krimina, Aleksandar Momčilović pravnik i istraživač u NUNS – u, Rade Đurić i generalna sekretarka NUNS – a, Tamara Filipović.

 

Razgovaralo se o problemima u medijskom izveštavanju o pravosuđu, o načinu komunikacije ova dva tužilaštva sa medijima, ali i o bezbednosti novinara, funkcionisanju kontakt tačaka i o slučajevima napada na novinare koji se vode pred ova dva tužilaštva.

 

Konstatovano je da Više tužilaštvo u Beogradu predstavlja jako dobar primer otvorenosti i pravovremene komunikacije koja je od ključne važnosti za izveštavanje u javnom interesu. Predstavnici tužilaštava najavili su skori sastanak sa predstavnicima medija i spremni su da ovakav vid saradnje sa medijima postane praksa. Takođe, skrenuli su posebnu pažnju na curenje informacija u medije koji u velikoj meri mogu ugroziti istrage koje se vode pred ovim organima, ali i na neprofesionalnost pojedinih novinara i medija i s tim u vezi izrazili su spremnost da daju svoj doprinos u unapređenju znanja i veština novinara kada je u pitanju pravnička terminologija, poznavanje krivičnog prava.

 

Važan deo sastanka posvećen je bezbednosti novinara i činjenici da su pretnje koje dolaze iz onlajn prostora za šta je nadležno Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal u porastu iz godine u godinu. Konstatovano je da je važno da postoji dobra komunikacija između kontakt tačaka u tužilaštvima i novinara i medija te da je neophodno unapređenje razumevanja novinarske profesije i bezbednosnih rizika koje ta profesija nosi sa sobom.

 

Tagovi

Povezani tekstovi