Održana Skupština NUNS-a

Na Skupštini je izabrano novo rukovodstvo NUNS-a. Za predsednika NUNS izabrana je Nadežda Gaće, novinar i publicista iz Beograda, a u Izvršni odbor 10 novinara iz pisanih i elektronskih medija iz Beograda i unutrašnjosti. IO NUNS-a od danas čine Ljubica Gojgić, Đorđe Vlajić, Dragan Janjić, Danijela Šegan, Aleksandar Arsenijević, Dragan Bisenić, Radoman Irić, Rade Radovanović, Nataša Bogović i Branko Vučković. Na Skupštini NUNS-a izabrani su i članovi Suda časti, Nadzornog odbora i Komisije za prijem novih članova.


Skupština NUNS-a usvojila je Predlog izmena Statuta NUNS-a koje je predložio dosadašnji Izvršni odbor, s dve izmene predložene na sednici. Odlučeno je da se do naredne sednice Skupštine, prema sugestijama koje su na sednici izneli prisutni članovi, budu pripremljeni amandmani na usvojen Statut.


Skupština NUNS-a razmatrala je i Predlog Kodeksa novinara Srbije, koji je prethodno usvojila zajednička komisija NUNS-a i Udruženja novinara Srbije. Novo rukovodstvo ovlašćeno je da tokom javne rasprave o tom dokumentu odlučuje o prihvatljivosti eventualnih izmena Nacrta Kodeksa novinara Srbije.


Na Skupštini NUNS-a usvojeni su i izveštaji o radu organa koji su rukovodili radom NUNS-a u prethodnom mandatu, od 2004. do 2006. i izabrani članovi ostalih organa NUNS. U Sud časti: Petar Janjatović, Gordana Logar, Aleksandra Ranković, Jelka Jovanović i Zora Mijatović.U Nadzorni odbor: Jan Briza, Andrija Ilić, Milica Ivanović, Zoran Kosanović i Miodrag Miljković. U Komisiju za prijem novih članova: Mirjana Kalinić, Snežana Stojadinović, Safeta Biševac, Veljko Đurović i Lidija Jovetić.


Uskoro zapisnik sa Skupštine.

Tagovi

Povezani tekstovi