Održani sastanci predstavnika NUNS-a sa zaječarskim novinarima i javnim tužiocem Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru

nuns logo1

 

Predstavnici NUNS-a sastali su se sa novinarima u Zaječaru 23. februara i razgovarali na teme otvorenosti pravosudnih organa u gradu i Srbiji, pristupu podacima koji se nalaze u posedu javnih tužilaštava i sudova, ali i problemima u radu i pitanjima bezbednosti koji pogađaju novinare. Novinari su zadovoljni odnosom Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru koji im redovno odgovaraju na postavljene upite, i u određenim važnim slučajevima istupaju proaktivno sa informacijama važnim za javnost.

 

Kao veći problem novinari ističu to što od Višeg javnog tužilaštvo informacije mogu da dobiju samo na pisani zahtev bez neke otvorenije komunikacije, a od policije takođe veoma teško dobijaju tražene podatke. Informacije o nekim slučajevima se često dostavljaju bez inicijala, iako ih u svojim objavama MUP koristi. Kao posebne probleme ističu odnos sa gradskim vlastima i institucijama koje ne samo da ne dostavljaju tražene informacije, već ih ne obaveštavaju o aktuelnim događajima i konferencijama za štampu u organizaciji gradskih institucija i javnih preduzeća. Novinari su svesni problema koje nose netačno i paušalno informisanje javnosti, ali i priznaju da ne poznaju u potpunosti obaveze tužilaca i potrebu da se određeni podaci zadrže pre nego se sprovede tužilačka istraga.

 

Veliki problem im predstavljaju tabloidni novinari koji objavljuju lične podatke lica i na taj način stvaraju negativnu sliku i otežavaju pribavljanje podataka od nadležnih organa. Novinari i mediji u Zaječaru su otvoreni za saradnju i povremene sastanke sa javnim tužilaštvima i smatraju da je to dobra prilika da se bolje informišu i pre svega nauče puno o obavezama i problemima javnih tužilaca u svom radu.  

 

Istog dana u Zaječaru je održan i sastanak predstavnika NUNS-a sa Osnovnim javnim tužiocem Slavišom Dimitrijevićem. Tužiocu su predstavljeni podaci u vezi sa nalazima NUNS-ovog istraživanja i ankete sprovedene među zaječarskim novinarkama i novinarima u vezi sa otvorenošću javnih tužilaštava. Tužilac je istakao da je praksa OJT u Zaječaru da proaktivno postupaju  i obaveštavaju javnost u predmetima za koje smatraju da su od posebnog interesa građanima. Sa druge strane, portparolka i javni tužilac odgovaraju na svaki dobijeni upit novinara, bez obzira na način na koji je pristigao, a do informacija je moguće doći i usmenim i pisanim putem. Tužilaštvo je otvoreno za češću komunikaciju sa novinarima i medijima, pa smatraju da su povremeni radni sastanci odlična prilika za odgovore, razmenu iskustava i učenje. Ono što karakteriše Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru je i namera da objavljuju informacije i vesti u vezi sa okončanim pravosnažnim sudskim postupcima koje su tužioci zastupali, i da o tome aktivno razgovaraju sa zaječarskim sudovima. Kada je u pitanju bezbednost novinara, istaknuto je da zaječarsko tužilaštvo trudi da postupi što je pre moguće, i to mnogo kraće od rokova zajamčenim obavezujućim uputstvom RJT-a. 

 

Tagovi

Povezani tekstovi