Odzvonilo TV „prorocima“ i magovima

U proteklih godinu dana sve televizijske stanice poštuju kodeks o ponašanju emitera, a posebno preporuke da scene nasilja i prikazivanja poroka svedu na najmanju meru i emituju samo u kasnim satima, ocenjuje za naš list dr Jovan Babić, predsednik Etičkog komiteta Republičke radiodifuzne agencije.
U julu prošle godine, Savet RRA doneo je kodeks, odnosno Uputstvo o ponašanju emitera kako bi se u radiodifuziji unapredili profesionalni standardi, a posebno maloletni gledaoci zaštitili od štetnih sadržaja. Sem što se emiterima preporučuje da izbegavaju brutalne i uznemirujuće sadržaje, propisano je da se scene seksa i nasilja mogu prikazivati od ponoći pa do šest ujutru, kao i da filmovi moraju posebno da budu označeni kao neprikladni za pojedine uzraste.
Lista preporuka šta je prihvatljivo a šta nije prilično je dugačka, a Agencija „neposlušne” emitere može da opomene, javno upozori ili, u najdrastičnijim slučajevima, da im oduzme dozvolu. Za godinu dana važenja uputstva iz RRA nije stigla nijedna ocena, niti izveštaj na tu temu.
– Svi emiteri pridržavaju se pravila iz kodeksa o ponašanju emitera. Posebno su pokazali visok nivo svesti kod obeležavanja programskih sadržaja prema uzrastima gledalaca i uzdržavanja od direktnog prenošenja spornih sadržaja. Može se reći da su emiteri prihvatili kodeks i da ga u potpunosti poštuju. Ukoliko i postoje primedbe na ponašanje nekog emitera, toj stanici se ukazuje na propust i sugeriše kako da ga ubuduće otkloni. RRA ima i ulogu savetodavca u slučaju kada je emiter u dilemi kako da primeni pojedine odredbe kodeksa – kaže dr Babić i dodaje:
– Agencija, pa Etički komitet, kao njen organ, nije cenzor i ne meša se u uređivačku politiku nijednog emitera i reaguje samo kada uoči neku zakonsku nepravilnost ili odstupanje od normi kodeksa ponašanja.
Da li je Agencija do sada nekoj stanici izrekla bilo kakvu meru zbog nepoštovanja ovih pravila i koje preporuke, po Vašim saznanjima, emiteri najčešće krše?
– Agencija pokušava da emiterima bude, pre svega, na usluzi i daje im šansu da program prilagode potrebama gledalaca, ali tako da ne krše pravila. Sprovođenje kodeksa efikasno funkcioniše u saradnji Saveta RRA i Etičkog komiteta koji je imao veliku ulogu u donošenju tog akta. Naravno, Agenciji stižu predstavke protiv emitera koje, između ostalog, razmatra i Etički komitet, ali se trudimo da problem rešimo, a ne da se od toga pravi javni skandal. Tako je, na primer, posle sugestija Saveta RRA i Etičkog komiteta, televizija Foks pomerila vreme emitovanja američkog rvanja i podigla starosnu granicu gledalaca – navodi Babić.
Po njegovim rečima, sve televizijske stanice koje su dobile dozvolu RRA pridržavaju se pravila iz kodeksa i pre emitovanja eventualno spornih sadržaja konsultuju stručne službe RRA. Sagovornik dodaje da situacija sigurno nije idealna, ali da je za godinu dana ostvaren veliki napredak.
Šta najčešće smeta slušaocima i gledaocima koji se sa zamerkama obraćaju Agenciji kao nadležnoj za rad emitera?
– U Agenciju vrlo retko dolaze predstavke, najčešće ih podnose građani i često su oskudno obrazložene. Predstavke su, recimo, stizale povodom američkog rvanja zbog termina emitovanja, ali posle sugestija iz RRA i to je promenjeno. Stižu i predstavke zbog porno-sadržaja na stanicama koje program emituju putem kablovskog sistema, a to će Agencija u narednom periodu regulisati čim počne sa izdavanjem dozvola za emitovanje programa putem kablovskih operatora – kaže predsednik Etičkog komiteta.
U javnosti je posebno pozdravljena preporuka da se sa radio-talasa i ekrana uklone sadržaji koji manipulišu lakovernošću i neznanjem ljudi a promovišu okultizam, paranormalne pojave, magiju. Da li se u toj nameri uspelo?
– Sve RTV stanice sa dozvolom RRA prekinule su emitovanje takvih sadržaja. Toga ima na nekolicina televizijskih stanica kojima RRA nije izdala dozvole i koje se emituju preko kablovske mreže, ali u narednom periodu posvetićemo se sređivanju kablovske radiodifuzije. Agencija je već počela da priprema zakonski okvir za kablovske emitere pa će se ozbiljnije pozabaviti i sadržajima koji se prenose na taj način.
Prilikom donošenja kodeksa posebno se angažovao Etički komitet RRA o čijem radu javnost relativno malo zna. Šta zapravo radi to telo i zašto se češće ne oglašava u javnosti?
– Savet RRA formirao je Etički komitet radi boljeg uvida u pojedina etička i pravna pitanja a čiji sadržaj nije striktno definisan Zakonom o radiodifuziji (utvrđivanje opštih programskih pravila i kriterijuma, zaštita dece, zaštita manjina, definisanje govora mržnje i slično). Etički komitet deluje kao savetodavni organ i bez velike potrebe ne izlazi u javnost, već razložno procenjuje šta treba da se uradi na planu uređivanja i uljuđivanja radiodifuznog prostora, kao i kako da Savetu RRA pomogne u regulatornom poslu. Rad svih organa RRA je javan i sve značajne odluke, kao i najznačajnija saopštenja, nalaze se na sajtu RRA.


M. Petrić

Tagovi

Povezani tekstovi