OEBS zabrinut za slobodu medija u Srbiji

Horosti kaže da je, dobra vest da je ministar pravde Zoran Stojković, spreman na kompromis kada su u pitanju ove zakonske odredbe.
„Uklanjanje zatvorske kazne za uvredu i klevetu, ne samo za medije, već uopšte, konačno bi završila eru kad su reči u Evropi kažnjavane zatvorom. Sa tim se mora stati, čak i u slučaju klevete. U XXI veku, u modernim demokratijama, ne mogu zatvor i reči stajati u istom zakonu“, rekao je on.
Prema rečima predstavnika OEBS-a za slobodu medija, kažnjavanje zatvorom ne može sprečiti pisanje „žute štampe“ kojoj taj zakon ide na ruku jer kaznama „dobija publicitet i povećava tiraž“.
„Savremeno zakonodavstvo ima tendeciju da uvrede iz krivičnog prebaci u gradjansko pravo“, rekao je Harasti i dodao da je OEBS spreman da pomogne svim zemljama koje su zainteresovane da promene zakon o medijima.

Tagovi

Povezani tekstovi