Olakšana procedura za izdavanje viza novinarima

– Za novinare – potvrda profesionalne organizacije (udruženja) kojom se dokazuje da je neko lice profesionalni novinar. Potvrde pо jedinstvenom obrascu (vidi u prilogu) trebalo bi da izdaju Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Potvrde bi se izdavale samo za profesionalne novinare. 


 – Za predstavnike organizacija civilnog društva kada putuju sa ciljem obuke, učešća na seminarima  i konferencijama, uključujući i programe razmene – potrebna je potvrda da je to lice predstavnik organizacije civilnog društva i potvrda o osnivanju takve organizacije, као и оdgovarajući izvod iz registra koji vodi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
 

Tagovi

Povezani tekstovi