Opština Senta raspisala konkurs za medijske projekte

42_1591340438

Opština Senta raspisala je konkurs za sufinansiranje medijskih projekata. Konkurs je otvoren do 2. novembra, a ova opština izdvojila je ukupan iznos od 500.000 hiljada dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodeliti po projektu je 50.000 dinara, a najveći je 500.000 dinara.

 

Pravo učešća ima izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre, kao i pravno lice odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaji biti realizovan putem medija.

Pravo učešća nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda, ni lica koja su u predhodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinasiranju a nisu na vreme i u propisanoj formi podneli narativni i finasijski izveštaj. Lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila, takođe nemaju pravo učešća.

Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

 

Prijave projekata podnose se  poštom na adresu: Opština Senta, Opštinska uprava, Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti, 24000 Senta, Glavni trg 1., sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja.

Obrazac 1 (prijava) i obrazac 2 (budžeta projekta) potrebno je poslati i  u elektronskoj formi, na adresu: deze.keckes@zenta-senta.co.rs.

 

Tekst Konkursa objavljen je na sajtu UNS-a u podrubrici Medijski konkursi.

Tagovi

Povezani tekstovi