Poboljšanje dijaloga između novinarskih organizacija i parlamenata na Zapadnom Balkanu

Swedish International Development Cooperation Agency
Swedish International Development Cooperation Agency

Naziv projekta: Poboljšanje dijaloga između novinarskih organizacija i parlamenata na Zapadnom Balkanu

 

Donor: BCSDN- SIDA

 

Uloga NUNS-a: partner na projektu

 

Vreme realizacije: 01.01.2021.- 31.10.2021.

 

Budžet: 69,982 EUR

 

O projektu:  Projekat je deo regionalne saradnje imeđu Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije.

 

Nedostatak institucionalne saradnje između zakonodavaca (parlamenata) i nacionalnih udruženja novinara na regionalnom nivou imao je za rezultat doneta zakonska rešenja koja predstavljaju rizik po pravo na slobodu izražavanja i informisanja. Potreba za boljom međusektorskom saradnjom između OCD aktivnih u oblasti vladavine prava i ljudskih prava takođe je prepoznata kao preduslov za jači glas u zagovaranju poboljšanja dijaloga i saradnje sa ključnim nacionalnim institucijama.

 

Činjenica da u sve 4 zemlje Zapadnog Balkana imamo novoizabrane nacionalne parlamente govori u prilog tome da ovaj projekat dolazi u pravo vreme za podsticanje pozitivnih promena u ovom dijalogu Parlamenata – OCD. Projekat takođe predstavlja priliku za dalje jačanje nove mreže nacionalnih udruženja novinara sa drugim OCD koje će podržavati rad u budućnosti.

 

Opšti cilj: Doprineti stvaranju podsticajnog okruženja za smisleno učešće OCD kao uticajnih aktera u društvu.

 

Specifični cilj: Unaprijediti dijalog između članova nacionalnih parlamenata i nacionalnih novinarskih udruženja na Zapadnom Balkanu radi unapređenja stanja slobode izražavanja kao osnovnog ljudskog prava i jačanja uloge OCD.

Tagovi

Povezani tekstovi