Podrška Evropske unije profesionalnom razvoju medija u Srbiji

Evropska unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju obezbedila je novi paket finansijske pomoći namenjen podršci profesionalnom razvoju medija u Srbiji. U okviru programa pod nazivom Medijski fond, Evropska unija namenila je 2,8 miliona evra za finansiranje projekata koji podstiču istraživačko novinarstvo, doprinose povećanju kvaliteta medijskih sadržaja kao i za projekte unapređenja medijskog obrazovanja.


 


Za sredstva iz Medijskog fonda mogu se prijaviti svi mediji i medijsko-obrazovne institucije registrovane u Republici Srbiji koje pripreme predlog projekta u skladu sa kriterijumima predviđenim konkursom. Pojedinačne donacije po projektu mogu da iznose izmedju 50.000 i 150.000 evra, a konkurs za podnošenje predloga projekata u okviru Medijskog fonda biće javno objavljen krajem maja 2006. Rok za realizaciju prihvaćenih projekata je 12 meseci od datuma potpisivanja ugovora o donaciji.


 


Medijskim fondom tehnički će rukovoditi poznata holandska organizacija „Press Now“ (www.pressnow.org) koja je sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju potpisala ugovor o realizaciji programa i o tehničkom rukovođenju nad raspisivanjem konkursa, procesom odabira projekata i kontrolom njihove realizacije.


 


Medijski fond osnovala je Evropska agencija za rekonstrukciju 2003. godine sa ciljem unapređenja kvaliteta medijskih produkcija, podsticanja istraživačkog novinarstva i poboljšanja kvaliteta medijskog obrazovanja u Srbiji. Ključni cilj nove faze Medijskog fonda jeste doprinos razvoju medijskog sektora u skladu sa načelima evropske novinarske prakse.


 


U okviru pomoći medijima u Srbiji od 2001. godine Evropska unija je preko Evropske agencije za rekonstrukciju obezbedila 16 miliona evra za medije u Srbiji. Kompleksnim medijskim programima pomoći EU pomognuta je transformacija državnog RTS-a u javni radio-difuzni servis, proces kreiranja i usvajanja neophodne zakonske regulative u medijskom sektoru i finansirano je više od 30 različitih medijskih projekata.


 


Pomoć Evropske unije medijima u Srbiji u profesionalnom razvoju i podsticanju objektivnog novinarstva u skladu sa međunarodnim pravilima – predstavlja važan doprinos demokratizaciji i napretku putem evropskih integracija.


 


U Beogradu> 5.05.2006.


 


sedište


Egnatia 4, Solun 54626


Grčka


Tel. +30 2310 505 100


Fax: +30 2310 505 172


http://www.ear.eu.int, [email protected]


 


operativi centar – BeogradVasina 2-4, 11000 Beograd, Srbija i Crna Gora


Srdjan Staletović


Tel. +381 11 30 23 481


Fax: +381 11 30 23 455


Mob: +381 63 207 408


                                                                                                                                       [email protected]


 


 

Tagovi

Povezani tekstovi