Popoviću dosuđena odšteta

U novembru 2007. Okružni sud u Beogradu doneo je pravosnažnu presudu kojom je naredio Željku Cvijanoviću da, pod pretnjom plaćanja novčanog iznosa od 1.000.000 dinara, objavi odgovor Vladimira Popovića na ranije Cvijanovićeve tvrdnje, najkasnije u drugom narednom broju magazina Standard.


Tom presudom Željku Cvijanoviću izrečena je zabrana da, prilikom objavljivanja odgovora Vladimira Popovića, objavi sopstveni komentar.


„Kako po navedenoj presudi Okružnog suda u Beogradu, Željko Cvijanović nije postupio, iako je ista pravosnažna i izvršna, pravni tim Vladimira Popovića preduzeće zakonske mere radi naplate 1.000.000 dinara od Željka Cvijanovića“, stoji u saopštenju koje je stiglo u redakciju B92.


Inače, u odgovoru koji nije objavljen, Popović je naveo da nije tačno da je odbijena njegova tužba protiv Cvijanovića zbog klevete, već da je Prvi opštinski sud u Beogradu oglasio Željka Cvijanovića krivim i kaznio ga novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 dinara.


Ta presuda je pravosnažna, a Željko Cvijanović je kaznu platio.

Tagovi

Povezani tekstovi