Povodom EVROPSKOG DANA ŽRTAVA KRIMINALA “ODNOS PREMA ŽRTVAMA – TEST ZA SVE NAS”

Konferencija za novinare Misije OEBS-a u Srbiji koja kao partner Ministarstva pravde sprovodi projekat “Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji”, koji finansira Evropska unija

Na konferenciji će biti reči o značaju poznavanja prava žrtava kao preduslovu za njihovo ostvarenje, nalazima istraživanja javnog mnjenja koja ukazuju da javnost nije u dovoljnoj meri senzibilisana za položaj žrtava, važnosti uloge medija u tom procesu, ali i činjenici da senzacionalističko izveštavanje predstavlja sekundarnu viktimizaciju žrtve.

Javnost će biti upoznata i sa aktivnostima koje su do sada sprovedene u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” čiji je cilj uspostavljanje sveobuhvatnog sistema pomoći i podrške žrtvama kriminala usklađenog sa evropskim standardima.

Učesnici:


Obezbeđen simultani prevod


Tagovi

Povezani tekstovi