Poziv na Redovnu izbornu Skupštinu NUNS -a

skups

Poziv na redovnu godišnju Skupštinu Nezavisnog udruženja novinara Srbije koja će se održati u subotu 25. juna 2022. godine, sa početkom u 12:00 časova u prostoru Dorćol Platz, ul. Dobračina 59 u Beogradu.

Predlog dnevnog reda Skupštine:

 

  1. Otvaranje Skupštine
  2. Izbor Verifikacione komisije i zapisničara
  3. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda
  4. Izbor Izborne komisije
  5. Utvrđivanje lista kandidata za članove organa NUNS-a (IO, NO, Sud časti), izbor organa NUNS-a
  6. Predstavljanje izveštaja o radu NUNS-a u periodu 2018 – 2022.
  7. Rasprava o radu NUNS-a
  8. Rasprava na temu izmena i dopuna Statuta NUNS –a
  9. Proglašenje novoizabranih organa NUNS-a za period 2022 – 2026.
  10. Razno

 

 

NAPOMENA: Članovima NUNS-a koji nisu iz Beograda na Skupštini će biti isplaćeni putni troškovi. Ukoliko dolazite autobusom, obavezno sačuvajte kartu. Ukoliko dolazite automobilom, potrebno je da uzmete gotovinski i fiskalni račun na ime NUNS-a. Putni trošak se isplaćuje isključivo u visini cene povratne autobuske karte.

 

Podaci za račun:

 

Ime firme: Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

Adresa: Resavska 28/II;  PIB: 100065510  MB: 06975461

Pored računa za gorivo, potrebno je da sačuvate i račun za putarinu.

 

 

Za Izvršni odbor NUNS-a

Željko Bodrožić, predsednik

Tagovi

Povezani tekstovi