Poziv novinarima da se uključe u program „Puls Evrope“!

puls evrope

EU projekat “Puls Evrope – medijske posete EU” poziva novinare elektronskih, štampanih i internet medija u Srbiji da se prijave za učešće u programu medijskih poseta zemljama EU, Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva koji će biti organizovan u periodu april 2024 – decembar 2024. godine.

 

„Puls Evrope – medijske posete EU” finansira Evropska unija; projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi Gete institut u saradnji sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije (NUNS) i Centrom za kulturnu dekontaminaciju (CZKD). Projektom upravlja Delegacija EU u Republici Srbiji. Opšti cilj projekta je da poveća među građanima Srbije svest, znanje i razumevanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, pregovaračkog procesa sa EU, kao i da predstavi primere dobre evropske prakse. Kako bi se to postiglo, projekat “Puls Evrope – medijske posete EU” će za medije u Srbiji organizovati posebno pripremljene posete zemljama Evropske unije, međunarodnim organizacijama i drugim zemljama/regionima Zapadnog Balkana. Na taj način, mediji i njihovi novinari će imati priliku da praktikuju istraživačko izveštavanje o procesu evropskih integracija i njegovom uticaju na svakodnevni život građana, između ostalog i time što će biti u prilici da naprave uporednu analizu najboljih evropskih praksi sa naporima u Srbiji da se sprovedu reforme.

 

Projekat je započeo u februaru 2020. godine i nakon prvog ciklusa aktivnosti koji je trajao do decembra 2022, u novoj fazi nastavlja da organizuje individualne i grupne medijske posete.

 

 

Poziv za učešće je otvoren za sve medije u Srbiji pod sledećim uslovom:

 

Samo mediji koji izveštavaju na srpskom jeziku i obraćaju se publici u Srbiji, koji poštuju Etički kodeks kao i međunarodno priznate standarde profesionalnog i etičkog novinarstva mogu da učestvuju. Ovo se posebno odnosi na vrednosti i standarde koji su u vezi sa istinitošću, tačnošću, poštenjem, integritetom, nezavisnošću, humanošću, odgovornošću i nezavisnosti.

 

U organizovanju grupnih medijskih poseta, projekat upućuje medijima pozive za učešće. Grupne medijske posete biće organizovane pojedinačnim zemljama – članicama EU, kao i Zapadnog Balkana, Istočnog partnerstva (Azerbejdžan, Belorusija, Jermenija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina) i Velikoj  Britaniji.

Za individualne medijske posete, tokom kojih novinar/ka putuje samostalno, neophodno je poslati popunjen prijavni formular koji sadrži predlog teme koju planira da obradi tokom medijske posete. Prijavni formular je dostupan OVDE. Iz logističkih razloga, individualne medijske posete biće organizovane samo zemljama – članicama Evropske unije i Zapadnog Balkana.

 

 

INDIVIDUALNE MEDIJSKE POSETE – od novinara se očekuje da:

 • Podnesu predlog teme koju žele da obrade tokom jedne medijske posete, sa spiska sektora koji će projekat pokriti tokom perioda važenja Poziva za učešće.
 • Kroz prijavni formural podnesu nacrt predloga razrade teme/sinopsis priloga koji planiraju da urade tokom jedne medijske posete (uz navođenje insititucija, poslovnih udruženja ili drugih organizacija koje smatraju relevantnim, kao i liste predloženih sagovornika).
 • Imaju solidno poznavanje engleskog jezika koje im omogućava da bez pomoći prevodioca samostalno rade priloge u inostranstvu;
 • U svojim prilozima povežu temu koju obrađuju sa pregovaračkim poglavljem kome tema pripada i da prikažu kako je ta oblast/tema uređena u Srbiji;
 • Dobiju saglasnost nadležnog urednika za učešće u programu, odnosno da mogu da poslovno putuju u inostranstvo;
 • Obaveste projektni tim nakon što je njihov tekst/prilog objavljen/emitovan.

 

Izbor predloženih tema i novinara vršiće nezavisni Odbor za selekciju, najkasnije tri nedelje nakon što je prijava poslata.

 

Projekat “Puls Evrope – medijske posete EU” pokriće sve putne troškove, troškove boravka novinara, kao i one koji su u vezi sa novinarskim radom u inostranstvu. Ukoliko je potrebno, projekat će izabranim učesnicima pružiti pomoć u pripremnoj fazi, podrškom u pronalaženju sagovornika ili uspostavljanjem kontakata sa institucijama (u Srbiji i u zemljama EU).

 

 

SPISAK SEKTORA

 

Projekat je kao prioritetne sektore u periodu koji pokriva Poziv za učešće odabrao sledeće:

 • Vladavina prava i osnovne slobode (obuhvaćene pregovaračkim poglavljima 23 i 24);
 • Borba protiv dezinformacija;
 • Digitalna transformacija medija, uticaj veštačke inteligencije na tradicionalne medije;
 • Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala;
 • Socijalna pravda;
 • Ekonomija EU: kriterijumi konvergencije;
 • Politike antidiskriminacije;
 • Zelena agenda.

 

Kako se prijaviti:

Prijavni formular je dostupan na sledećem linku: https://docs.google.com/document/d/1-okzB-s9C4_23cWMQyaHm-BXcC9PLB_o/edit . Popunjene prijave (na srpskom jeziku) treba poslati na sledeću adresu: [email protected].

 

Procedura izbora: o pristiglim prijavama odlučivaće nezavisni Odbor za selekciju koji čine 3 predstavnika konzorcijuma (po jedan iz Gete instituta, NUNS-a i CZKD-a) kao i dva nezavisna člana. Delegacija Evropske unije u Srbiji ni na koji način nije uključena u proceduru izbora.

 

Lista zemalja kojima će medijske posete biti organizovane uključuje, osim zemalja članica EU i zemalja regiona Zapadnog Balkana, i Veliku Britaniju kao i zemlje Istočnog partnerstva.

 

Izvor: EU mogućnosti

Tagovi

Povezani tekstovi