Poziv za privatizaciju medija

agencija-ya-privatiyaciju-logo

[box align=’box-left’ id=’7103′]

Od navedenih, 64 medija su u vlasništvu lokalnih samouprava, koje su dužne da u skladu sa Zakonom donesu odluke o modelu privatizacije za ova preduzeća.

Do danas je Agencija za privatizaciju primila samo 7 ispravno donetih odluka dok za 30 medija odluke nisu ni dostavljene, a za 17 medija odluke nisu donete u propisanom obliku. 

Uvažavajući molbu Ministarstva kulture i informisanja, sa sastanka na kojem su prisustvovali ministar Ivan Tasovac i direktor Agencije mr Ljubomir Šubara, Agencija za privatizaciju je za lokalne samouprave pripremila nacrte Odluka koje su u skladu sa zakonom i koje mogu biti uvažene kao osnov za sprovođenje daljeg postupka privatizacije. 

Odluke su dostavljene lokalnim samoupravama od kojih se očekuje da najkasnije do 1.4.2015. dostave Agenciji za privatizaciju ispravne odluke. 

Pored dostavljenih odluka, ova preduzeća su dužna da u istom roku dostave i odgovarajuću privatizacionu dokumentaciju, što je uslov za objavu javnih poziva, radi njihove prodaje. 

Agencija za privatizaciju još jednom naglašava da je dostavljanje navedene dokumentacije do 1.4.2015. ključni preduslov za raspisivanje javnih poziva za privatizaciju medija, u skladu sa zakonomskim rokovima. 

U suprotnom, zbog kašnjenja i nemogućnosti sprovođenja privatizacije, imajući u vidu da u skladu sa zakonom 1.7.2015. prestaje finansiranje medija iz budžeta lokalnih samouprava, preti realna opasnost od gašenja tih medija zbog nedostatka finansijskih sredstava za poslovanje.

Tagovi

Povezani tekstovi