Prava drugog reda – Socijalna prava u svetlu mera štednje (2012 – 2020)

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava vas poziva na predstavljanje svog prvog izveštaja o stanju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji pod nazivom „Prava drugog reda – Socijalna prava u svetlu mera štednje (2012 – 2020)”

Da li su mere koje su usvojene radi postizanja fiskalne konsolidacije i makroekonomske stabilnosti bile u skladu sa obavezom države da maksimalno upotrebljava raspoložive resurse radi progresivnog ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava?
Kako su „mere štednje“ koje su na snazi od 2012. godine uticale na stanje ekonomskih i socijalnih prava građana i građanki Srbije i zašto se trećina od ukupnog broja pritužbi upućenih Poverenici za zaštitu ravnopravnosti odnose na povrede ekonomskih i socijalnih prava?
Kako to da Srbija nema sveobuhvatnu strategiju za borbu protiv siromaštva iako se prema poslednjim merenjima iz 2018. godine oko 1.800.000 građana Srbije nalazi u riziku od siromaštva?
Zašto građani i građanke Srbije, posle iscrpljivanja pravnih lekova u domaćem pravnom sistemu nemaju mogućnost da svoja ekonomska i socijalna prava štite pred međunarodnim telima za zaštitu ljudskih prava i kakvu bi zaštitu tih prava građani i građanke Srbije mogli da ostvare ukoliko bi Srbija ratifikovala Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, kulturnim i socijalnim pravima?
Kako najugroženiji i najsiromašniji građani i građanke ostvaruju svoja ekonomska i socijalna prava?

Ispred Inicijative A 11 o ovim pitanjima govoriće:

Molimo da svoje prijave pošaljete do 5. februara 2020. godine na office@a11initiative.org.

Tagovi

Povezani tekstovi