Predlog Kodeksa predstavljen u Subotici

Zajednički predlog Kodeksa novinara Srbije predstavljen je subotičkoj javnosti i zaposlenima u tamošnjim medijima 2. juna, u zgradi Otvorenog univerziteta. Predstavnici obe novinarske asocijacije,  Dragan Janjić član Izvršnog odbora NUNS-a i Nino Brajović, predsednik UNS-a,   napomenuli su da je reč o veoma važnom poslu u sferi regulisanja medijske scene u Srbiji koji predstavlja veoma značajan korak u procesu uređenja i stadardiziranja  novinarskog posla, što bi trebalo da uvede više reda i profesionalizma u ovu oblast.


Dragan Janjić je istakao da je osnovna intencija bila da se što konciznije definiše  jedan profesionalni minimum koji će se morati poštovati, kao i da se motivišu svi da učestvuju u ovom poslu.


– Naša želja nije bila da definišemo uređivačku politiku medija, već da  minimum ponašanja novinara. Slikovito rečeno, kodeks kaže da  možete izneti na pijacu loš sir, ali ne smete izneti sir zaražen salmonelom. Mi dakle želimo upravo to – da zajednički sprečimo da se dešavaju drastična kršenja pravila u medijskom poslu. 


Dragan Janjić je istakao da je osnovna intencija bila da se što konciznije definiše  jedan profesionalni minimum koji će se morati poštovati, kao i da se motivišu svi da učestvuju u ovom poslu.


– Moram napomenuti da naša želja nije bila da definišemo uređivačku politiku, već minimum ponašanja novinara. Slikovito rečeno, kodeks kaže da  možete izneti na pijacu loš sir, ali ne smete izneti sir zaražen salmonelom. Želimo dakle upravo to – da zajednički sprečimo da se dešavaju drastična kršenja pravila u medijskom poslu … Kada se završi ovaj deo javne rasprave, u Beogradu će se organizovati rasprava sa vlasnicima medija, što će biti jedna od ključnih tačaka. Ukoliko pridobijemo njih, posao oko kodeksa će biti velikim delom urađen. Zatim sledi sastanak sa glavnim urednicima, a na kraju će predlog stići do skupštine oba udruženja, rekao je Janjić.


Nino Brajović je istakao da je potreba za donošenjem ovakvog dokumenta posledica neprestanog urušavanja profesionalnih standarda i tabloidizacije mnogih medija, te bi kodeks trebalo da zaustavi degradiranje profesije.


– U eri urušavanja profesionalnih standarda i tabloidizacije mnogih medija ukazala se potreba da se kroz kodeks zaustavi degradiranje profesije. Ovim se takođe borimo i za zaštitu javnosti od neodgovornih medija, rekao je Nino Brajović.


U diskusiji koja je usledila napomenuto je da bi kodeks trebalo jasnije da se odredi prema pitanju autorskih tekstova, i u tom kontekstu obaveže medije da neizostavno navode izvore prenetih informacija. Takođe kao jedan od veoma velikih problema sa kojim se susreće novinarstvo u Srbiji je obrazovni nivo poslenika javne reči. Naime, mnogi novinari su se igrom slučaja našli u novinarstvu, rešavajući tako problem „gole egzistencije“, a da pri tom ni svojim obrazovanjem ni iskustvom ne zadovoljavaju neke minimalne zahteve koja nužno postavlja posao novinara, te je izneta ocena da bi udruženja trebalo da imaju jasnije kriterijume o tom neophodnom obrazovnom minimumu kao uslovu za bavljenje ovim poslom.


Usvajanjem kodeksa novinara proces podizanja profesionalnih standarda u Srbiji svakako nije završen, ali je to vrlo bitan korak, koji treba da dovede do istinskog profesionalizma, ocenjeno je na tribini u Subotici. „Cilj je upristojiti ovdašnju medijsku scenu. Jer, ova zemlja će i pored svega što se događa, jednom prići Evropi, a naša je obaveza da medije upristojimo“, zaključio je Dragan Janjić.


Vesela Laloš, poverenik NUNS-a u Subotici

Tagovi

Povezani tekstovi