Predstavljen „Nacrt Kodeksa novinara Srbije“ u Bujanovcu

Rasprava o novinarskom kodeksu je ozbiljno pitanje ove profesije, zbog čega je odlučeno da se  širom Srbije održi 10 okruglih stolova, jer to sutra treba da bude zajednički dokument i NUNS-a i UNS-a. Sve inicijative do sada su pokazale da sa obe strane postije dobra volja i iskrene namere da se posao što pre i uspešno privede kraju. Rečeno je takođe da je ovo prvi put od uspostavljanja višestranačkog sistema da se novinari konkretno dogovaraju o statusu profesije.
 Ovaj dokument treba da prihvate novinari, njihovi urednici, poslodavci i da se svi prema njemu upravljamo, jer je opšta situacija u kojoj se nalazi ova profesija, jako loša. 
 Predlog Kodeksa je pokušaj da se kuća pravi od temelja i da u korice tog dokumenta smestimo minimum zajedničkog. Do sada oko ključnih pitanja nije bilo nesporazuma, što govori da su obe organizacije voljne da se do ovog dokumenta dođe što pre. Kada se u dokument ugrade sve primedbe koje budu zavredile pažnju, Kodeks će ići na skupštine oba udruženja da ga prihvate.
 Dokument koji se nalazi na sajtu udruženja sačinila je zajednička grupa, koja je imala osnovni cilj da da se u Kodeks ugrade samo osnovne stvari, i vrednosti.
 U njegovoj izradi su konsultovani kodeksi susednih, zemalja u tranziciji i nekih drugih evropskih zemalja. Namera je da se u njega ugrade sve one stvari koje će unapreditui našu profesiju.
 Kada Kodeks bude prihvaćen, dva udruženja će učiniti sve da ga uvaže organi vlasti i sve druge relevantne domaće i međunarodne organizacije.
 Drugi zadatak je da lokalna udruženja i redakcije potom, na osnovu njega, naprave svoje kodekse, da ih potpišu novinari, urednici, poslodavci.
 Pred kraj novinari su sa gostima razgovarali i o drugim pitanjima profesije i novinarskog zanata.


Radomir Irić, poverenik NUNS-a  iz Vranja

Tagovi

Povezani tekstovi