Pretplata na RTS povećana na 387 dinara

 Odluku o poskupljenju pretplate doneo je Upravni odbor Radiodifuzne ustanove RTS-a. Nova cena primenjuje se od 1. marta 2008. godine, važiće za fizička i pravna lica, a odluka UO doneta je u skladu s odredbamad Zakona o radio-difuziji, objavljeno je na sajtu RTS-a. Odluku o podizanju cene pretplate u istom iznosu doneo je i Upravni odbor Radiodifuzne ustanove Vojvodine. Na osnovu člana 83 Zakona o radio-difuziji, iznos RTV pretplate za svaku godinu usklađuje se s indeksom rasta cena na malo u Srbiji u prethodnoj kalendarskoj godini, prema zvanično objavljenim podacima organa nadležnog za poslove statistike, uvećanim za pet posto.

Tagovi

Povezani tekstovi