Radio Apatin bez frekvencije

Prihvaćena je inicijativa Radio Bačke Topole i Radio Kovina i predstavnika pomenutih opština da se u što kraćem roku organizuje razgovor sa predsednikom Izvršnog veća Vojvodine Bojanom Pajtićem, pokrajinskim sekretarom za informacije, predsednicima nacionalnih veća i ostalim nadležnim telima i organima u pokrajini. Članovi Opštinskog veća su takođe zaključili da se na odluku Saveta Republičke radiodifuzne agencije uloži prigovor i da pravna služba u opštini pruži punu stručnu pomoć Javnom preduzeću Informativni cenatr „Glas komune” Apatin u čijem sastavu radi Radio Apatin. Opštinsko veće je na vanrednoj sednici za koju su bile predviđene dve tačke dnevnog reda, obe vezane za informisanje, prihvatilo ponudu o poslovno-tehničkoj saradnji koju je „Glasu komune” uputio „Multimedia net telekomunicatin” Apatin, koja želi da u okviru Javnog preduzeća „Glas komune” pokrene kablovsku televiziju, čime bi se angažovao deo zaposlenih u „Glasu komune”. Kao koordinator poslova vezanih za uređivač ku politiku biće angažovan Miodrag Popov, koji, kako je rečeno, kao iskusan i priznat stručnjak u oblasti informisanja, može da doprinese poboljašnju uređivačke politike i novog medija, kao i „Glasa komune”, koji bi trebalo da izlazi sedmično.

Tagovi

Povezani tekstovi