Radionica povezivanje preko granica: Kako razviti svoje ideje za prekogranične priče – sa posebnim fokusom na lokalno novinarstvo i kako pronaći ideje za priču

trasnsition

Kada: 5. oktobar 2022. (registracija ovde)

 

Češka organizacija Transitions organizuje seminar Povezivanje preko granica: Kako razviti svoje ideje za prekogranične priče – sa posebnim fokusom na lokalno novinarstvo i kako pronaći ideje za priču

 

Ovaj dvočasovni onlajn seminar će voditi kroz radni proces prekograničnog kolaborativnog novinarskog istraživanja, od razvoja ideje do objavljivanja i šta se dešava nakon toga. Korak po korak, pristup će upoznati učesnike sa svim aspektima sprovođenja prekograničnih istraga. Ovaj događaj će se posebno fokusirati na razvoj ideja o pričama koje su relevantne na lokalnom nivou, ali imaju evropske ili prekogranične aspekte. Biće postavljene posebne sobe (breakout rooms) gde učesnici mogu da razgovaraju o svojim planovima sa drugima i da pronađu potencijalne partnere na osnovu zajedničkih interesa. Učesnici će se zatim vratiti na glavnu sesiju i pozabaviti se finijim tačkama osmišljavanja plana rada koji može poslužiti kao početna tačka saradnje. 

 

Radionicu će voditi Bridžit Alfter, autorka Prekograničnog kolaborativnog novinarstva: Vodič korak po korak. Brižit je nemačko-danska senior novinarka, direktorka uredništva Arene za novinarstvo u Evropi i predavač na Univerzitetu u Geteborgu sa iskustvom izveštavanja na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou. Od 2008. godine radila je na razvoju evropske podrške i infrastrukture za prekogranično novinarstvo i savetovala je partnere o svim aspektima kolaborativnog novinarstva. Ona kombinuje novinarsku praksu, preduzetničke aktivnosti, nastavu/obuku i akademsko istraživanje.

 

Tagovi

Povezani tekstovi