Različito tumačenje Zakona

Poštovani,


Kod šire javnosti, a delimično i u novinarskim krugovima, postoji određena mera nerazumevanja razloga zbog kojih gospodin Nebojša Bugarinović, iako izabran na skupštini NUNS-a za predsednika udruženja, još uvek nije upisan kao lice ovlašćeno za zastupanje ovog reprezentativnog novinarskog udruženja u registru društvenih organizacija koji se vodi kod Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.


Mora biti rečeno da se, pre svega, razlozi zbog kojih upravni postupak upisa kod MUP-a Republike Srbije još uvek nije okončan ne nalaze u ličnim ili profesionalnim svojstvima gospodina Bugarinovića, već u izvesnim protivurečnostima koje u pogledu tumačenja relevantnih pravnih normi postoje kod MUP-a Republike Srbije i pravnih zastupnika NUNS-a.


Reč je, naime, o tome da pravnici MUP-a Republike Srbije i pravni zastupnici NUNS-a na drugačiji način tumače odredbe Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana, kao i Statut NUNS-a u pogledu obaveze postojanja kvoruma za punovažno odlučivanje, kao i broja članova koji takav kvorum čine.


Vreme koje je proteklo pokazalo je da se stavovi pravnih zastupnika NUNS-a i organa koji postupak vode kod MUP-a Republie Srbije približavaju, što će, na kraju, uvereni smo, dovesti do upisa gospodina Nebojše Bugarinovića u odgovarajući registar kao predsednika NUNS-a.


Nadamo se da će ovo pismo doprineti potpunom razumevanju situacije vezane za izbor i upis g. Nebojše Bugarinovića kao predsednika NUNS-a, a da će, potom, brojno članstvo udruženja svoju energiju i potencijale staviti na raspolaganje organizaciji radi rešavanja akutnih problema NUNS-a, kao što su pitanja daljeg korišćenja prostora u Resavskoj ulici, brojnih krivičnih progona novinara, socijalnog položaja članstva, kao i ostvarivanje njihovih sindikalnih prava.


U Beogradu, 25. februara 2005. godine,

Vladan Simeunović, advokat

Tagovi

Povezani tekstovi