Reakcija na Nacrt teksta Etičkog kodeksa o ponašanju emitera Saveta Republičke radiodifuzne agencije

Republička radiodifuzna agencija je organ javne vlasti i obavezna je  da čini samo ono što je u njenoj nadležnosti. RRA nije ovlašćena da postavlja bilo kakva etička pravila pa ni Etički kodeks o ponašanju emitera koji RRA ima nameru da usvoji. Etička pravila nisu stvar bilo koje vlasti nego autonomnog uređivanja. Etički standardi novinarske, kao i svake druge profesije pripadaju isključivo esnafskim udruženjima, medijima i njihovim telima samoregulacije. RRA bi usvajanjem ovog dokumenta prekoračila svoje nadležnosti i prisvojila ovlašćenja koja joj ne pripadaju.


 


RRA u nacrtu Kodeksa, u nekim odredbama ponavlja pravne norme sadržane u drugim propisima, posebno u Zakonu o radiodifuziji, Zakonu o javnom informisanju i Zakonu o oglašavanju. Drugim odredbama, pretenduje da se bavi etičkim pravilima, dok treća grupa odredbi, šta više, pokušava da postavi norme za ono što spada u područje svačije individualne slobode, odnosno zadire u sferu koja se ne može uređivati normama (pravno i etički slobodan prostor).


 


Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Udruženje novinara Srbije (UNS) godinama aktivno učestvuju u procesu demokratizacije i profesionalizacije medijske scene u Srbiji i smatraju da način rada Saveta RRA i dosadašnje vođenje procesa uređenja sfere radiodifuzije ugrožavaju ne samo budući razvoj radiodifuzije u Srbiji već i niz važnih demokratskih principa, a pre svega princip vladavine prava. NUNS i UNS svoje komentare i sugestije zasnivaju na međunarodnim standardima, domaćim i međunarodnim zakonima i normama, koje se odnose na ljudska prava i slobode, slobodu izražavanja,  nezavisnost radidofuznih glasila i regulatornih tela.


Ukoliko Savet RRA usvoji Etički kodeks o ponašanju emitera, profesionalna udruženja ( NUNS i UNS) iskoristiće sve pravne mogućnosti da ospore njegovu zakonitost, te insistirati na odgovornosti   Saveta RRA i njegovih članova.


 


U Beogradu: 14. 06. 2007.


 


Nezavisno udruženje novinara Srbije


Udruženje novinara Srbije


 

Tagovi

Povezani tekstovi