Reforma javnog informisanja: prolazno vreme

sat

[box align=’box-left’ id=’2903′]

Ovom raspravom želimo da na praktičan način ukažemo na posledice tog stanja i započnemo raspravu čiji je cilj da se te posledice, koje su skoro neotklonjive, bar ublaže.

Medije i medijsku reformu EU je više puta apostrofirala kao jedan od tri politička prioriteta kada je reč o reformama u Srbiji. U skladu sa tim 2011. usvojena je Medijska strategija, dokument u kojem je jasno definisan rok od  18 meseci za reformu medijskog zakonodavstva i usvajanje novih medijskih zakona. Taj rok je istekao 31. marta 2013, a zakoni o javnom informisanju, o elektronskim medijima i javnim servisima još nisu ušli u proceduru usvajanja. Štaviše, 14. juna 2013. objavljeno je da će se to destiti tek u septembru 2013. godine.  Osim toga, tokom pripreme zakonskih rešenja se pokazalo da bi osnovni postulati iz Medijske strategije mogli ozbiljno da budu dovedeni u pitanje ili čak potpuno anulirani.

Na okruglom stolu okupićemo glavne aktere i tražiti odgovore na goruća pitanja o tome šta je od Akcionog plana Medijske strategije do sada urađeno, razlozima za kašnjenja i ozbiljnim posledicama koja će ova kašnjenja imati po sve građane Srbije.

Teme o kojima će se diskutovati na okruglom stolu su:

  • Reforma medijskog zakonodavstva: presek trenutnog stanja – Zoran Sekulić, predsednik Asocijacije medija
  • OEBS i reforma javnog informisanja u Srbiji – Dragana Solomon, šef medijskog odeljenja Misije OEBS u Srbiji
  • Posledice kašnjenja sa donošenjem zakona: javni interes i projektno finansiranje medija u 2014 – Dragan Janjić, potpredsednik NUNS-a
  • Tržišna ravnopravnost i medijske reforme – Saša Mirković, predsednik ANEM-a
  • Izlazak države iz vlasništva medija – Vukašin Obradović, predsednik NUNS-a
  • Građani i medijske reforme – dr Jovanka Matić, istraživač u Centru za sociološka istraživanja

Pogledajte detaljnu agendu

 

Tagovi

Povezani tekstovi