REM: Prva i O2 u martu 263 puta prekršili Zakon o oglašavanju

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka REM-a protiv TV Prve podnet je zato što je u televizijskom programu bilo 157 prekršaja Zakona o oglašavanju.

U zahtevu protiv TV Prve, koji je objavljen na sajtu REM-a, navodi se da je u emisiji „150 minuta“ prikazano prikriveno oglašavanje komercijalnog programa „Vitaklinci“ trgovinskog lanca „Maksi“.

U emisijama „Praktična žena“, „Nikad nije kasno“ i „Na prvom mestu“ neposredno je podsticano na kupovinu, zakup ili korišćenje robe ili usluge, što je protivno Zakonu o oglašavanju, navodi se u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka REM-a protiv TV Prve.

REM je uočio i neprimereno pojavljivanje plasiranog proizvoda, u zabavnim emisijama TV Prve „Praktična žena“, „Radna akcija“, „Zvezde Granda: Specijal“ i „Nikad nije kasno“.

Informativna emisija Vesti i zabavna emisija „Poslednji lovac na veštice“ prekinute su zbog TV oglašavanja, odnosno TV prodaje pre isteka tridesetominutnog perioda,  što je protivno Zakonu o oglašavanju, navodi REM u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV Prve.

REM u zahtevu navodi i da je TV Prva u martu prekršila član 35 stav jedan ovog Zakona u kome je propisano da „u okviru jednog punog sata emitovanog programa komercijalnih pružalaca medijske usluge, TV oglašavanje i TV prodaja ne mogu zauzimati više od 20 odsto vremena…u okviru jednog punog sata“.

Regulator u zahtevu navodi da je uočeno emitovanje TV prodaja kao posebnih programskih sadržaja u zabavnoj emisije TV Prve „Hiljadu i jedna noć“, što je protivno Zakonu o oglašavanju u kojem piše da se „TV prodaja kao poseban programski sadržaj ne može emitovati u okviru druge emisije, već samo između pojedinih emisija“.

Za vreme emisija “Zvezde Granda”, “Zvezde Granda: Specijal” i “Nikad nije kasno” promotivno je upućivano na usluge sponzorstva, tako što su „isticani kvaliteti i prednosti sponzora (Venogel i dr), navodi se u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka REM-a.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Radio-difuznog preduzeća B92 a.d, vlasnika televizije O2, REM je podneo zbog 106 prekršaja Zakona o oglašavanju.

U okviru zabavnog programskog sadržaja „Konak kod Hilmije“, prikazan je blok oglasnih poruka bez najavne i odjavne špice, navodi REM u zahtev protiv B92, iako je Zakonom propisano da TV oglašavanje i TV prodaje moraju biti lako prepoznatljivi i jasno i uočljivo zvukom, slikom ili prostorno odvojeni od ostalih programskih sadržaja.

REM u zahtevu navodi da su, informativna emisija Vesti i zabavne emisije – igrani filmovi „Đavo“, „Spasilac“, „Dobrodošli u džunglu“, „Instinkt“ „Svemirski vojnici“ „Legenda“ i „Poroci Majamija“, prekinuti zbog TV oglašavanja, odnosno TV prodaje pre isteka tridesetominutnog perioda.

REM u zahtevu je naveo i da je O2, kao i TV Prva, prekršio Zakon u kome je propisano da „u okviru jednog punog sata emitovanog programa komercijalnih pružalaca medijske usluge, TV oglašavanje i TV prodaja ne mogu zauzimati više od 20 odsto vremena…u okviru jednog punog sata“.

Suprotnu Zakonu o oglašavanju O2 je za vreme zabavne emisiji „Dobra zemlja“ emitovao TV prodaju kao poseban programski sadržaj, iako to nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju navodi se u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka REM-a.

Tagovi

Povezani tekstovi