Reporteri bez granica

Reporteri

Naziv donatora: Reporteri bez granica (RSF)

 

Podržani tematski prioriteti: Pristup informacijama; Ljudska prava; Medijske slobode

 

 Rok za prijavu na konkurs: 31.12.2024

 

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu: nije naznačeno

 

Vrsta finansijske podrške: Bespovratna sredstva (grant šeme)

 

Vrsta nefinansijske podrške: Administrativna podrška: • pomoć u izradi ugovornih dokumenata, dosijea neophodnih za administrativno praćenje.. • Zahtev za međunarodnu zaštitu ili azil

 

Oblast podrške: Ljudska prava; Mediji; Hitna medicinska pomoć; Pravni troškovi i sudski troškovi; Sudski sporovi; Plaćanje advokatskog krivičnog zastupanja; Plaćanje advokatskog građanskog zastupanja; Plaćanje advokatskih vansudskih postupaka; Preseljenje; Odmor i predah; Obezbeđena oprema; Bezbedan prevoz/evakuacija; Sekuritizacija prostorija; Usluge pretplate (na primer, malver zaštita i VPN-ovi); podrška za wellbeing.

 

Geografska pokrivenost: Cela Srbija

 

Posebni zahtevi donatora: Poziv se odnosi na novinare, zagovornike slobode medija i druge medijske praktičare. Finansijska podrška nakon hitnog preseljenja, pravni ili medicinski troškovi, zamena opreme, itd. Svrha ove finansijske pomoći je vrlo konkretna: da pomogne novinarima svih nacionalnosti koji se suočavaju sa kritičnim situacijama u svojoj zemlji. • Podrška novinarima rešenim da pobegnu iz svoje zemlje suočeni sa pretnjama i pomoć u zadovoljenju najhitnijih potreba • Pomoć u dobijanju odgovarajuće nege za novinare koji su žrtve napada ili zlostavljanja tokom njihovih aktivnosti izveštavanja • Sudski troškove novinara koji su neopravdano procesuirani • Pomoć porodicama novinara da prebrode posledice represalija kojima su izloženi njihovi najmiliji

 

Kako se aplicira? Zahteve za individualnu podršku treba prvenstveno adresirati na: help2(@)rsf.org

 

Linkovi: https://rsf.org/en/assistance-journalists-and-media#financial-support-1411  

 

Izvor: Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja

Tagovi

Povezani tekstovi