Šabić: Građani žele informacije

Iako u Srbiji Zakon o informacijama od javnog značaja postoji već tri godine, malo je onih koji znaju šta zapravo taj zakon znači i na koje sve informacije građani imaju pravo, kazao je on i naveo da je, uprkos tome, uočljiv trend rasta interesovanja građana za pristup određenim informacijama.


Šabić navodi da je u 2007. godini podneto 50 odsto više zahteva za pristup tim informacijama u odnosu na 2006. godinu, a četiri i po puta više nego u 2005. godini.


Najveće interesovanje građana je, prema njegovim rečima, za podatke o raspolaganju budžetskim sredstvima, javnim nabavkama, privatizaciji društvene, odnosno državne imovine, investicijama i realizaciji značajnih projekata, platama i zaposlenima.


Šabić kaže da je, u skladu sa Zakonom, svaka informacija od javnog značaja ona kojom raspolaže organ vasti, nastala u radu ili u vezi s radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.


„Građani su naglašeno zainteresovani za informacije koje jesu ili bi mogle biti u vezi s realnom i potencijalnom korupcijom“, kazao je Šabić u intervjuu za list „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.


Šabić je ukazao da u Srbiji čak 11.000 mesta obavlja „nekakva vlast ili troši javni novac“ od, kako je rekao, najviših državnih organa, pa do osnovnih škola ili mesnih zajednica.


„Hipotetički, iako je to, razume se, nedopustivo, na svakom od tih mesta nekome može pasti na pamet da uspostavlja monopol, što se neretko i dešava“, rekao je on.


Srbija je zemlja koja ima ozbiljan problem sa korupcijom, koji se graniči sa dramatičnim razmerama i zato se protiv njega moramo boriti svim sredstvima, rekao je Šabić i dodao da je javnost, svakako, jedno od najefikasnijih sredstava i da podizanje stepena javnosti rada daje rezultate.

Tagovi

Povezani tekstovi