Šabić: Promenti sporne odredbe predloga Zakona o Vladi

U saopštenju iz Šabićevog kabineta navodi se da je posebno sporan član 39. stav tri Predloga zakona o Vladi koji glasi: „Konkretne spise i dokumente Vlada i organi državne uprave moraju dostaviti Narodnoj skupštini samo na zahtev Anketnog odbora“. Šabić ocenjuje da je ta odredba sporna i zbog ustavom zacrtanog odnosa Skupštine i Vlade.

„Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, bar načelno, jemči i građanima i medijima pravo na uvid u svaki dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja. U korelaciji sa tim pravom treba da budu obaveze organa vlasti, uključujući i Vladu i organe državne uprave“, ukazuje Šabić i izražava očekivanje da će sporne odredbe predloženog zakona amandmanima biti promenjene.

Tagovi

Povezani tekstovi