Saopštenje Društva sudija Srbije povodom izveštavanja Mreže za istraživanje kriminala i korupcije – KRIK

slika: canva
slika: canva

Poštovana/i,

Zbog važnosti pitanja na koje se odnosi, ponovo prosleđujemo saopštenje Društva sudija Srbije od 18. avgusta 2023. godine

 

Povodom komentara i izveštavanja „Mreže za istraživanje kriminala i korupcije“ (KRIK) o nepravnosnažnoj presudi Višeg suda u Beogradu, kojom je delimično usvojen tužbeni zahtev pa su “Mreža za istraživanje kriminala i korupcije” (KRIK) i Stevan Dojčinović obavezani da tužiocu Predragu Koluviji solidarno na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na pretpostavku nevinosti isplate iznos od 30.000,00 dinara sa zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate, te izveštavanja pojedinih medija s tim u vezi, Društvo sudija Srbije izdaje

 

 

S A O P Š T E Nj E

 

 

Iznošenjem netačnih kvalifikacija poput “Sudija Bojana Čogurić osudila”; “KRIK osuđen po Koluvijinoj tužbi”; “Prvostepeno je osudila KRIK zbog vesti: “Zakazan početak suđenja za Jovanjicu 2”, “Sud tvrdi da je prekršena pretpostavka nevinosti” i sličnih, i naglašavanjem imena i prezimena postupajućeg sudije, javnost se dovodi u zabludu:

 

– da je presuda doneta zbog teksta sa naslovom “Zakazan početak suđenja za Jovanjicu 2“ iako je presuda doneta po tužbi za naknadu štete zbog objavljivanja neistinitih informacija;

– da je postupajući sudija donela osuđujuću presudu u krivičnom postupku, iako se radi o parničnom postupku za naknadu nematerijalne štete;

– da je u pitanju presuda lično sudije, a ne Višeg suda u Beogradu.

 

 

Takvim postupanjem medija vrši se nedozvoljeni pritisak na sud i članove veća koji će odlučivati o eventualnoj žalbi stranaka u konkretnom postupku.

 

Nadalje, komentarisanje predstavnika medija i pozivanje na “zlatne standarde izveštavanja” i zaključke novinarskih udruženja da nije došlo do povrede pretpostavke nevinosti predstavlja nedozvoljeno komentarisanje nepravnosnažne odluke o pravnom pitanju o kome samo sud, u zakonom propisanom postupku, može da donese odluku. Navodna primena “zlatnog standarda” može se vršiti, uz poštovanje principa pravnog poretka na kom počiva Republika Srbija i uz dužnost da se pravovremeno i potpuno iznose istinite činjenice, vodeći računa da se izbegne namera da se pritom povrede ratifikovanim međunarodnim ugovorima i Ustavom garantovana prava, među kojima je jedno od najvažnijih, pretpostavka nevinosti.

 

Društvo sudija poziva sve medije da se dosledno i u punom obimu pridržavaju Ustava, Zakona o javnom informisanju i medijima, Zakona o javnom medijskom servisu, Zakona o elektronskim medijima kojima je ustanovljena obaveza nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana i da se najpre upoznaju sa sadržinom odluke koju nameravaju da komentarišu, jer se u suprotnom ponašaju suprotno načelu dužne pažnje u izveštavanju.

 

Društvo sudija podseća da je članom 336a stav 1 Krivičnog zakonika inkriminisano svako ometanje vođenja sudskog postupka, a Ustavom propisano da su sudovi samostalni i nezavisni u svom radu, te da sudske odluke ne mogu biti predmet vansudske kontrole i da ih može preispitati samo nadležni sud u zakonom propisanom postupku.

Tagovi

Povezani tekstovi