Savet Evrope pokrenuo onlajn platformu o napadima na novinara

efj-logo-1

  [box align=’box-left’ id=’7169′]Nakon višemesečnih priprema i potpisivanja Memoranduma o razumevanju sa Evropskom federacijom novinara (EFJ) i drugim medijskim partnerima, Savet Evrope (SE) je danas zvanično pokrenuo onlajn platformu za promociju zaštite i bezbednosti novinarstva i novinara.

 Platforma ima za cilj da unapredi zaštitu novinara, tako što će se baviti pretnjama i nasiljem nad medijskim profesionalcima, kao i bezbednosnim mehanizmima za rano upozoravanje i reagovanja u okviru Saveta Evrope.

Slučajeve fizičkih napada na novinare ili pretnji slobodi medija Savetu evrope će dostavljati partnerske organizacije (Evropska federacija novinara, Međunarodna federacija novinara, Reporteri bez granica, Udruženje evropskih novinara). Nakon upoznavanja sa predmetima, SE će reagovati na način koji odgovara konkretnom slučaju ugrožavanja novinara i medijskih sloboda.

 „Bezbednost novinara je neophodna za slobodne i nezavisne medije u demokratskom društvu. Cenimo ovaj značajan korak Saveta Evrope kako bi zemlje članice poštovale slobodu medija „, izjavio je predsednik EFJ Morens Mogens Bliher Bjeregard.

Država članica koja se direktno pominje u slučaju prijavljenom SE, moći će direktno da na platformi da prijavi akcije koje nacionalne institucije preduzimaju povodom konkretnog slučaja.

„Ohrabrujemo naše članice novinarske organizacije da prijave svaki slučaj povrede medijskih sloboda. To će pomoći da se izvrši pritisak na države članice Saveta Evrope da postupaju u skladu sa međunarodnim standardima o slobodi medija“, rekao je Blicher Bjerregard.

 Šta se smatra kršenjem medijskih sloboda?

 • Napadi na fizički integritet novinara

Ubistva, nasilje, pretnje ili drugi napadi na fizički integritet novinara, članova njihovih porodica i drugih medijskih aktera – blogera, pisaca, boraca za ljudska prava

• Uznemiravanje novinara

Maltretiranje novinara i drugih medijskih institucija ili aktera, pretnje privatnosti novinara, napadi na imovinu, neopravdano otpuštanje sa posla, psihičko zlostavljanje, maltretiranje

• Nekažnjivost

Nekažnjivost u gore navedenim slučajevima, neuspesi u istraživanju i procesuiranju zločina nad novinarima i drugim medijskim akterima

• Pretnje novinarskim izvorima

Pretnje poverljivosti novinarskih izvora, ugrožavanje njihovog fizičkog integriteta i bezbednosti zbog njihove saradnje sa novinarima, medijima ili borcima za ljudska prava

• Dela koja imaju jezive efekte na slobodu medija

Dela koja imaju jezive posledice po slobodu medija, uključujući sudsko i političko zastrašivanje i pravno ograničavanje slobode medija:

a) Sudsko zastrašivanje (zloupotreba normi o uvredi i kleveti, zakona protiv terorizma i o nacionalnoj bezbednosti, huliganstvu ili borbi protiv ekstremizma)

b. Političko zastrašivanje (uključujući govor mržnje)

c. Pravni okvir ograničavanje slobode medija

• Drugo

 Uvredljivo ili neopravdano blokiranje medijskih sajtova ili medijskih platformi, društvenih mreža, cenzura, hacking itd..

 Platforma pokriva samo slučajeve kršenja medijskih slobona u zemljama članicama Saveta Evrope.

Tagovi

Povezani tekstovi