Savet RRA nije poštovao ni ono što je propisao

Naime, prema sopstvenim kriterijumima, Savet RRA je, od budućih emitera, na prvom mestu zatražio poslovni uspeh, odnosno garantovanu ekonomsku samoodrživost kandidata koji konkurišu za nacionalnu TV frekvenciju. Kriterijumi su nakaradni, jer je, recimo, očekivani garantovani kvalitet programa prilično skrajnut.


Sada se ispostavilo da Savet RRA nije poštovao ni ono što je sam propisao, pa je jedan od dobitnika frekvencije, pozajmljenim novcem potvrdio svoju ekonomsku samoodrživost na tržištu, a priznanicu priložio baš Savetu RRA!


Nezavisno udruženje novinara Srbije je više puta do sada ukazivalo na nedostojeću transparetnost i nejasnoće u radu RRA. Poslednja epizoda ukazuje da je neophodno detaljno ispitati odluke o dodeli frekvencija jer se sve više pokazuje isprepletenost raznih interesa što dokazuje da nije napravljen valjan sisten u radiodifuziji.


U Beogradu: 7.08. 2006. godine


Izvršni odbor NUNS-a

Tagovi

Povezani tekstovi