Šest meseci od prekida privatizacije medija

Janjić je rekao da je privatizacija prekinuta zbog kolizije Zakona o informisanju i Zakona o radiodifuziji koji ne dozvoljavaju vlasništvo države u medijima, i Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o glavnom gradu koji ponovo omogućavaju upliv države u vlasništvo nad medijima.


„Tu stvar je moguće ispraviti samo uz pomoć nove zakonodavne aktivnosti koje nema bez novog parlamenta“, istakao je on.


Prema njegovim rečima, zbog mogućnosti da se pojedini mediji nađu u vakumu jer će im isteći rok za privatizaciju, parlament bi morao na početku rada da obezbedi zakonske okvire za funkcionisanje lokalnih elektronskih medija.


Janjić je dodao i da će pitanje da li će mediji koji emituju program na jezicima nacionalnih manjina biti izuzeti iz privatizacije, zavisiti od izmena zakona koje treba da budu usvojene.


„Sadašnjim medijskim zakonima nije predviđeno da bilo ko bude izuzet iz privatizacije – a druga dva zakona – Zakon o glavnom gradu i Zakon o lokalnoj samoupravi dozvoljavaju državno vlasništvo u medijima“, naveo je on.


Dodao je da Zakon o lokalnoj samoupravi dozvoljava vlasništvo u slučajevima gde postoje programi na jezicima nacionalnih manjina u opštinama gde su ti jezici u službenoj upotrebi.


„U praksi se to zloupotrebilo i pojedini mediji su počeli da prave program na jezicima manjina kako bi bili izuzeti od privatizacije“, kazao je pomoćnik ministra kulture.


Janjić je kazao i da je Ministarstvo kulture predlagalo da se problem sa informisanjem građana na jezicima nacionalnih manjina reši tako da se lokalnim vlastima omogući da učestvuju u privatizaciji do 30 odsto vlasništva, ali se o tom predlogu vlada nije izjašnjavala.


„Suština je da se omogući lokalnim vlastima da učestvuju u finansiranju medija kroz finansiranje određenih projekata“, kazao je on, ocenjujući da je to bolja opcija nego da lokalne vlasti budu vlasnici medija.


Prema njegovim rečima, kada se bude menjao zakon trebalo bi utvrditi da odluku o tome ko će dobiti sredstva iz budžeta donose nezavisne komisije.


Privatizacija elektronskih medija čiji je vlasnik ili osnivač država, trebalo je da bude završena do 31. decembra 2007. godine ali je Vlada Srbije nizom odluka donetih krajem prošle godine zaustavila ne samo taj proces već i čitavu reformu medijskog sistema u Srbiji.


Na inicijativu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Vlada Srbije je 27. decembra usvojila zaključak kojim se, na šest meseci, odlaže postupak privatizacije lokalnih elektronskih medija koji emituju program na jezicima nacionalnih manjina dok se ne usvoje izmene Zakona o radiodifuziji.


U prvi mah zaključak je trebalo da se odnosi samo na medije iz Vojvodine ali je naknadnim tumačenjima prekinuta privatizacija 26 medija iz cele Srbije.

Tagovi

Povezani tekstovi