Srem: Snimateljima odborničke dnevnice

Praksa da se snimateljima plaća naknada kao i odbornicima preko odborničkog spiska, do sada nigde nije zabeležena. Naime, spisku odbornika su dodata dva TV snimatelja, koji dobijaju 1.710 dinara po sednici (sednicu snimaju na smenu). Ovo otvara prostor za sumnje, ali i za mogućnost drugih malverzacija sa novcem poreskih obveznika. Šef službe za budžet u opštini Irig Sima Jelić kaže da je ta odluka doneta na Opštinskom veću, da je podneo predsednik mesne zajednice Vrdnik Živko Ležakov, jer su snimatelji rekli da neće snimati, ako se ne prihvati njihov zahtev da primaju dnevnice.


Činjenica je da TV Vrdnik nema novca, da je finansira mesna zajednica Vrdnik, da su zarade zaposlenih tanke, da snimatelji koji snimaju sednice, troše vreme, ali, svaki drugi transparentniji način korišćenja sredstava iz budžeta u ove svrhe bio bi primereniji i sigurno je da ne bi izazivao takve sumnje. Ovako, ko zna šta sve može da se plaća preko odborničkog spiska, mada je jedino logično da se ta naknada isplaćuje samo izabranim odbornicima, a njih je u iriškom slučaju 20, a ne 21, kako sada stoji u spisku. Uostalom, ta dokumentacija o Skupštini opštine i broju odbornika ostaje kao deo istorijske građe, pa će za samo nekoliko godina biti sporno da li je Skupština opštine Irig, u ovom sazivu imala 20, ili 21 odbornika? Drugi deo priče je o profesiji. Novinari i snimatelji bi morali da poštuju jedinstven kodeks ove profesije, po kome ovakav način plaćanja nečijeg rada nije dozvoljen. Ispada da su vrdnički snimatelji „plaćenici” Skupštine opštine Irig, što baca ružno svetlo na tu profesiju, za čiju se čistotu danas bore svi u našim novinarskim organizacijama.
Možda bi bilo bolje da je budžetom predviđena dotacija TV Vrdniku za odloženi prenos sednica, pa da im isplaćuje tu naknadu, što je mnogo i čistije i poštenije.
 


S. Bojević

Tagovi

Povezani tekstovi