Šta sve "može da se desi preko noći"

Za devet meseci prethodne 2004. gubitak ove medijske kuće iznosi sedam miliona dinara, zaposlenima se duguju dve zarade, velika su dugovanja poveriocima i kreditorima, a za kratko vreme bez ikakve potrebe primljeno je još 27 novih radnika čime se broj zaposlenih popeo na 130. Direktoru se „stavlja na dušu“ i kupovina novog automobila, iznajmljivanje u zakup novih prostorija dok postojeće stoje prazne, sumnjivi poslovni aranžmani sa privatnim firmama i pojedincima, loša organizacija poslovanja i neadekvatna uređivačka politika u sva tri medija. Za to loše stanje, deo odgovornosti snosi i Upravni odbor, posebno predsednik i članovi koje je imenovao osnivač, budući da nisu na vreme preduzeli mere da se propadanje firme na vreme zaustavi. Sve ovo zaključak je sindikata Nezavisnost u JP Ibarske novosti.


Zbog, kako kažu, katastrofalnog stanja, članovi Nezavisnosti zahtevaju da osnivač, SO Kraljevo, i poslodavac obezbede normalno, efikasno i dobro organizovano preduzeće i isplatu zaostalih i redovnu isplatu budućih zarada.Takođe, od SO Kraljevo se zahteva da na prvoj narednoj sednici razmotri poslovanje Ibarskih novosti, donese mere za prevazilaženje postojeće situacije, smeni direktora, njegovog zamenika kao i Upravnog odbora i osnivanje komisije koja će ispitati stanje u firmi od dolaska novog direktora na to mesto.I na kraju, od osnivača se traži da predstavnike zaposlenih uključe u sve predstojeće aktivnosti oko privatizacije ove medijske kuće.
Inače, sličan sastanak sa istim zaključcima nešto kasnije su održali i članovi nekadašnjeg režimskog sindikata, a sticajem okolnosti, odmah potom i Milorad Božić, predsednik Foruma za Jugoistočnu Evropu, posetio je Ibarske novosti. On je rekao da situacija u ovom mediju može da bude mnogo bolja, ali da to ne zavisi toliko od zaposlenih koliko od onih koji su na ključnim funkcijama u lokalnoj samoupravi, a koji ne mogu ili neće da shvate značaj jednog ovakvog medija.
Aktuelni direktor i glavni i odgovorni urednik Veroljub Radaković objašnjavajući tešku situaciju u ovom kolektivu i postojanje duga od sedam miliona dinara, kaže kako je pet miliona nasledio od svog prethodnika koga je svojevremeno postavio prinudni organ. A za zaostale zarade, Radaković odgovornost prebacuje na osnivača, odnosno SO, koje, kako kaže, smanjio subvencije za 11 odsto, kako je objašnjeno, u skladu sa generalnom politikom smanjenja opšte potrošnje. Kada se radi o optužbi za enormno veliki broj zaposlenih „preko noći“ ,čak 30 radnika, Radaković čiji izveštaj o poslovanju odbornici SO nisu prihvatili na nedavno održanoj sednici, kaže da je i tu njegov prethodnik zdušno učestvovao pa je zaposlio čak deset novih, sebi odanih ljudi, a ovaj je tom spisku dodao još 12 svojih. Poređenja radi, u „zlatno doba“ u Ibarskim su bila zaposlena 82, a sada ima 130 radnika. Takođe poređenja radi, razultati su sada poražavajući kako u poslovanju tako i po sadržajima koje ova kuća nudi na sva tri svoja medija.


R.R.D.

Tagovi

Povezani tekstovi